Jdi na obsah Jdi na menu

Tajomstvo rodiny

9. 6. 2018

rodina.jpgPred časom vyšli výsledky istého výskumu, ktorý skúmal postoje, hodnoty, morálku, sny dospievajúcich v Taliansku. Po 32 rokoch ho zopakovali, aby porovnali ako sa zmenila generácia dospievajúcich od roku 1983. Obrovským prekvapením boli hodnoty rodina, manželstvo, vernosť. Zvlášť posun hodnoty “rodiny" z 6. miesta v roku 1983 na súčasné 1. miesto v ich záujmu. Bol by zaujímavý názor súčasných rodičov, starých rodičov, krstných rodičov, čo si o tom myslia? Či dnešní mladí vo veku 14 až 18 rokov majú viac rešpektu voči rodine, rodičom a ostatným príslušníkom.

Pre nás kresťanov istým ideálom je Svätá rodina. Dnešné evanjelium vám ponúka niektoré z nich: 1) rozmer tradície: Mária Jozef zachovávajú tradície, putujú do Jeruzalema: "ako bývalo na sviatky zvykom”. 2) uchopenie pravej múdrosti a inteligencie: toto malé spoločenstvo si je vedomé, že pravá múdrosť pochádza od Boha. 3) rozmer autority či nezávislosti: dvanásťročný Ježiš odhaľuje svoju závislosť na Bohu-Otcovi. Aj keď Mária s Jozefom tomu nerozumejú, zvlášť Mária "zachovávala všetky slová vo svojom srdci” a pravom čase však odhalí jeho význam.

Je to len niekoľko inšpiratívnych aspektov pre náš každodenný život, ktoré nemusia byť na zahodenie. Aby v hodnotení nášho vzťahu k rodine nebol len utilitaristický prístup, ale odhalenie jej bohatstva a tajomstva. V pozadí bude stále poznanie, že Božia ponuka často prekračuje každé ľudské očakávania. Preto vám prajem, aby sme ich nestále odhaľovali a obohacovali nimi svoju každodennosť.

 

Lk 2,41-52: Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 11. 6. 2018 17:48)

Výsledok daného výskumu ma teší, možno je následkom toho, že daní mladí taliani si uvedomili, že kresťanská rodina, ako neopomenuteľná časť kresťanskej viery sú stále viac terčom útokov určitých svetovládnych síl. Momentálne je to ešte útok sofistikovaný - ak to nebude stačiť krvavé násilie vždy bolo a je po ruke.