Jdi na obsah Jdi na menu

Zobudiť k životu

3. 6. 2015

http://img.tgcom24.mediaset.it/binary/afp/97.$plit/C_4_articolo_Levirát je antická prax platná v Židovskom národe, arabských a indických (poznaná ako niyoga) spoločenstvách, podľa ktorej, ak ženatý muž zomrel bezdetný, jeho najbližší rodinný príslušník si musel zobrať za ženu vdovu po nebohom a splodiť mu potomka. Motivácie sociálneho charakteru pre takýto zvyk boli dve: 1. aby sa zabránilo odcudzenie zeme, ktorá bola pridelená tejto konkrétnej rodine, klanu; 2. garantovanie vdove, ktorých úlohou bolo starať sa o domácnosť a zvyčajne nepracovali, muža, ktorý jej mal zabezpečiť živobytie; ak nebol nikto viac voľný, žena sa stávala opravdivou vdovou.

V takomto duchu čítajúc dnešnú otázku zo strany saducejov a farizejov, ktorí sa neustále treli o tom, či je alebo nie je posmrtný život (saduceji odmietali zmŕtvychvstanie), pochopíme dôležitosť a praktickosť tejto otázky. Ježišova odpoveď na ich otázku je jednoduchá a oslňujúca: “Konečne skončite z týmito provokačnými otázkami. Písmo je jasné: Jahve je Bohom živých a nie mŕtvych. Zmŕtvychvstanie existuje, tak ako Boh Izraela miluje živých a nie mŕtvoly.”

Silné slová aj pre dnešného moderného človeka: “Boh je Bohom živých.” Dokonca sv. Irenej vysvetľuje praktickosť a silu tohto poznania, keď hovorí: “Len živý človek je slávou Boha!” Koľko z nás sú len živé mŕtvoly naháňajúce sa po veciach, skutočnostiach, ktoré im bránia žiť životom radosti a šťastia v spoločnosti Boha a ľudí? Ešte toto, ešte ono a zabúdame sa tešiť z prítomného okamihu stráveného s ľuďmi, ktorých nám posiela Boh do života. Koľko je takých mŕtvol okolo nás, ktorých môžeme priviesť k životu? Skúsme dnes pozdvihnúť zrak a zahľadieť okolo seba. Možno my alebo človek vedľa nás potrebuje sa zobudiť k životu.

 

Mk 12,18-27: K Ježišovi prišli saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka. Vzal si ju druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí. A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku.“ Ježiš im povedal: „Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc? Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: ‚Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba‘? A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář