Jdi na obsah Jdi na menu

Mýtus

8. 6. 2015

http://theshardandthescroll.com/the-census-of-quirinius-and-lukeKultúrna antropológia považuje mýtus za jeden z dôležitých symbolických systémov (popri jazyku, športe, tanci, umeniu, rítu…), vďaka ktorým človek dokáže priradiť prírodným a spoločenským skutočnostiam určitý význam. Mýtus mu pomáha adaptovať sa v spoločnosti, zosystematizovať a dať stabilitu realite, v ktorej žije. Hovoríme o histórii, ktorá má byť prijatá a uctievaná. Človek si pod týmto pojmom hneď predstaví dávne báje a povesti, ale aj modernita je plná takýchto mýtov. Napríklad: Deklarácia nezávislosti Spojených štátov je mýtus založenia USA. Ak vznikne nejaký pohyb, problém, škandál, ide sa nahliadnuť do nej - ako to v skutočnosti má byť. Preto podľa antropológa Malinowskeho mýtus legitimuje a udržiava súčasný sociálny systém.

V takomto duchu môžeme vnímať Kristové slová na vrchu - t.j. blahoslavenstvá - ako symbolický systém na definovanie a legitimovanie kontradikcie tohto sveta a Božieho kráľovstva, kontradikcie medzi Božím a časným svetom. Blahoslavenstvá ako konštitúcia, na ktorú má hľadieť učeník pri definovaní poriadku jeho vnútorného sveta.
Ako Mojžiš vystupuje na vrch, aby priniesol do Boha dosky Zákona, Ježiš vystupuje na blízky vrch a prehlasuje Blahoslavenstvá - Konštitúciu Božieho kráľovstva. V pozadí týchto slov je duch nádeje, ktorý učeník je pozvaný zachovať aj v tých najťažších momentoch života. Ide o život v Duchu Svätom, ktorého účeník už prijal v Kristovi.

Každý ľudský mýtus si dáva námahu nájsť riešenie v nemožnosti. Aj Blahoslavenstvá ponúkajú určité riešenie v momente, keď človek je neschopný dať odpoveď - keď je hladný alebo smädný a v našich kontajneroch sa váľa množstvo jedla; keď chýba spravodlivosť vo svete; keď mu bolo ublížené; keď je tŕňom v oku pre čistotu života; pri prenasledovaní a odmietnutí budovať pokoj… Je to mýtus na realizovanie, ktorý mení doterajší pohľad na svet.

 

Mt 5,1-12: Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář