Jdi na obsah Jdi na menu

Zmluva

class-action-contro-l-alleanza-segreta-tra-i-big-della-silicon-valley.jpgKaždý človek potrebuje záruky a istoty pre seba i pre svojich najbližších. Uistenie, že záväzky a sľuby budú realizované. Začína to slovom, aby bolo realizované skutkom. Ide o slová záujmu, dobra a lásky, ktoré vytvárajú vzťah dôvery. Ako to vyjadril americký arcibiskup Fulton J. Sheen: “Jestvujú tri spôsoby ako odkomunikovať lásku: slovom, pohľadom a dotykom. Najdôležitejšie je slovo. Nebudeš nikdy vedieť naisto, ako ťa druhá osoba miluje, ak ti to sama nepovie."

Pokračujeme v uvažovaní nad Ježišovými slovami vyjadrených v tzv. Reči na vrchu, v ktorej pozýva počúvajúcich učeníkov pochopiť podstatu Zákona. Aj keď realizácia Zákona zostavá základom k budovaniu zdravého spravodlivého vzťahu, Ježiš pozýva učeníkov, aby išli do hĺbky. Aby pochopili i zmysel toho, čo predpisuje Zákon. T.j. pochopiť Božiu vôľu vyjadrenú z Zákone.

Vzťah medzi Bohom a človekom je vyjadrený slovom “zmluva”, ktorá je odlišná od jednoduchého “kontraktu". V centre kontraktu je nejaké materiálne dobro alebo služba; v centre zmluvy je osoba. Vo vzťahu s Bohom sa nerealizuje obyčajná výmena (ako pri kontrakte). Dať Bohu slovo znamená vložiť mu do rúk celú svoju osobu. Táto zmluva by sa mala odzrkadliť i v zmluve lásky k blížnemu. Preto: “vaša reč nech je ‚áno – áno‘, ‚nie – nie‘.“

 

Mt 5,33-37: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. Ale vaša reč nech je ‚áno – áno‘, ‚nie – nie‘. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 18. 6. 2018 8:03)

Nastala definitívna inflácia slov - to prinieslo nedôveru, že dané strany dodržia zmluvy - a to môže priniesť koniec ľudstva.