Jdi na obsah Jdi na menu

Zákon a sloboda

10. 6. 2015

http://leparoleperte.altervista.org/wp-content/uploads/2013/04/mMy-ľudia si často prispôsobujeme význam slov podľa toho, ako nám to vyhovuje. Z toho prichádzajú mnohé nedorozumenia, šarvátky a chaos. Stačí sa pozrieť, ako si v osobnom i spoločenskom živote prispôsobujeme slovíčko sloboda. Taká najkratšia definícia slobody je: “Sloboda chápaná ako neprítomnosť donucovania”, z ktorej jasne vidieť, že to má ďaleko od “robiť si, čo chcem”. Pokuľháva aj definícia, ktorú nám vtláčali do hláv učitelia: “Sloboda človeka končí tam, kde začína sloboda druhého.” Potom sa deje to, že kresťania sú donútení žiť spôsobom, ktorí si v slobode definoval liberálny svet: “Moja sloboda kresťana končí tam, kde začína sloboda socialistov a liberálov z Európskeho či Slovenského parlamentu”. Teda sloboda je ďaleko od svojvôle - anarchie. “Sloboda znamená možnosť rozhodnúť sa a to ma robí zodpovedným za následky môjho rozhodnutia.” Teda socialisti a liberáli svojimi zvlášť etickými rozhodnutiami v parlamente oberajú človeka o možnosť rozhodnutia, a tak aj o slobodu a vzápätí i zodpovednosť.

Ježiš sa svojim krajanom mohol zdať ako nejaký anarchista, ktorý popiera tradície a Zákon. Sú v pomykove nad jeho slobodou, v ktorej dáva do poriadku nánosy noriem (žeby ako súčasné nánosy noriem socialistov a liberálov, ktoré nanášajú na to, čo voláme ľudské práva), ktoré boli pripísané Mojžišovi. Robí to mocou Ducha a znovu interpretovaním Tóry. Neprispôsobuje si Zákon, nemanipuluje s ním, ale odhaľuje pravý význam Božieho slova daného pre človeka. Celý jeho prejav na vrchu sleduje jediný cieľ: znovu navrátiť človeku pravdu uloženú v Zákone. Jeho slová: “Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.”, pripomínajú Izraelskému národu, že Boh dáva Zákon nie preto, aby nad ním panoval. Dáva ho preto, aby človeku zjavil pravdu, v ktorej človek môže neustále rásť a stávať sa človekom.

Zvykneme pri nevhodnom správaní povedať človeku: “správaš sa ako nejaké zviera”. Vyjadrujeme tým: tvoje správanie nezodpovedá správaniu človeka. Ale aký model správania je ten správny? Kristus nám pripomína: “kto ich (Božie slová vyjadrené v Písme) zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký”. Ich zachovávaním sa neustále približujeme k ideálu “byť človekom”. Teda modelujeme svoj život, svoje správanie, aby sme sa priblížili ku ideálu, alebo plánu, ktorý mal Boh pri stvorení sveta.

 

Mt 5,17-19: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 14. 6. 2015 9:22)

1. Sloboda je Boží dar, ktorý nás k nemu približuje - robí nás podobným Bohu - a zároveň nás robí odlišnými od zvierat.

2. Umožňuje nám neustále voliť na škále medzi dobrom a zlom.

3. Vďaka slobode môžeme prijať, ale aj odmietnuť spásu našej duše, ktorá je nezaslúženým darom Boha - každému z nás, bez výnimky.