Jdi na obsah Jdi na menu

Politicky korektné

9. 6. 2015

http://3.bp.blogspot.com/-FKWH-TYl1PA/U0VIDxaTiaI/AAAAAAAAkX8/43Svetlo patrí k najstarším prírodným symbolom, ktoré naznačovali prítomnosť božstva a jeho silu. Niečo, čo svieti v temnotách a hreje tam, kde je chlad. Pre človeka sa stal oheň jednou z najpotrebnejších skutočností pre každodenný život: dáva teplo, dáva svetlo, prináša potešenie a radosť, vytvára atmosféru pokoja a romantiky. Svojimi vlastnosťami očisťuje. Aj preto, pre kresťanskú kultúru sa stal symbolom paradoxov: života a smrti, lásky a očistenia, rastu i ubúdania. To pripomínajú Veľkonočné obrady, keď na Bielu sobotu začínajú Obradom svetla.

Dnešné evanjelium nám ponúka symbol svetla ako symbol rozdávajúceho života. Kristus pripodobňuje učeníka ku zažatej sviece, postavenej na svietnik, aby prinášala svetlo do priestoru miestnosti. Ale môže učeník prinášať svetlo, ak to svetlo nemá v sebe? Tým svetlom je sám Kristus, ktorého učeník prijal. Teda je povolaný vo svojom skromnom a pokornom živote vydávať svedectvo Kristovi. Jeho životným zameraným nie je byť “dobrým chlapcom” alebo človekom, ktorý má “zachrániť svet”. Svet toto nepotrebuje, svet je už spasený. Ale ľudia a svet o tom nevedia - a tak úlohou nasledovníkov Krista je priniesť ľuďom toto posolstvo.

Najväčšou drámou dnešnej doby nie je to, že nám - kresťanom iní znemožňujú svietiť. A že sa správajú ako hlupáci, ktorí Kristových učeníkov žiariacich radosťou a nadšením prikrývajú pod mericu. Neuvedomujúc si vôbec, že zdravý a milujúci učeník môže byť nesmiernym prínosom pre tento smutný a egocentrický svet, v ktorom žijú. Otázka skôr spočíva, či my kresťania nesieme v sebe Svetlo - Krista? Či nežijeme kresťanstvo bez Krista, náboženstvo bez viery, kult bez slávenia? Ohlasujúc kresťanstvo “politicky korektné” ale duchom prázdne?

 

Mt 5,13-16: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 14. 6. 2015 8:51)

Najväčším mojim nepriateľom nie sú moji neprajníci, ale ja sám. Rovnako platí, že najviac poškodzujeme obraz kresťanstva my kresťania, nepriatelia ktesťanstva iba zdôrazňujú a vyzdvihujú - všetko to, čo robíme zle. A je toho Bohužiaľ dosť. (Hoď kameňom, kto si bez viny.)