Jdi na obsah Jdi na menu

Prežívanie spravodlivosti

20. 6. 2018

http://www.tahirih.org/wp-content/uploads/2015/10/Little-Girl-ClČo pre vás znamená spravodlivosť? Tradičná definícia spravodlivosti, pochádzajúca od starovekých gréckych filozofov, hovorí o tom, že človek má "dať druhému, čo mu patrí!” Jej realizácia spočíva v rešpektovaní práv druhých. V dejinách myslenia, spravodlivosť sa stala jednou zo základných spoločenských hodnôt - hovoríme o jednej z tzv. kardinálnych čností.

I Ježiš sa často pozastavuje nad touto čnosťou spravodlivosti. V dnešnom úryvku z evanjelia ju prepája s troma aktivitami, ktorými každý účeník prejavuje svoju vieru navonok - milodar, modlitba a pôst. Oni sú priestorom, v ktorom by veriaci mal múdro praktizovať vlastnú spravodlivosť. Skrze toto prepojenie sa stávajú “povinnosťou” pre veriaceho.

Pokúsme sa nájsť spojitosť medzi almužnou, modlitbou a pôstom s prežívaním "dať druhému, čo mu patrí!". Mýlime sa, ak si myslíme, že milodar, modlitba a pôst sú akési nadstavby či pridané hodnoty každodenného prežívania kresťanského života. V tomto je Ježiš jasný: oni sú realizáciou našej spravodlivosti a nášho života viery.

 

Mt 6,1-6.16-18: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář