Jdi na obsah Jdi na menu

Dozrievanie v modlitbe

21. 6. 2018

dozrievanie.jpgČlovek je ako nikdy nekončiaci projekt - je otvorenou bytosťou. Neustále nás ktosi alebo čosi formuje - počnúc našimi rodičmi, učiteľmi až po náhodné udalosti či uvedomelé rozhodnutia. Toto všetko vplýva na to, kto sme. Sú momenty, v ktorých sa potrebujeme pozastaviť nad tým, čo sa z nás stáva - dozrieva.

Ježiš túži po tom, aby viera učeníkov neustále dozrievala. Aby nepotrebná a zle postavená viera nebránila učeníkovi stretnúť sa s druhým. Vzbudiť neustálu kontrolovať všetky prostriedky viery, i modlitbu: "nehovorte veľa ako pohania … nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili”. Aby napomáhala človeku k stretnutiu s Bohom-Otcom.

Modlitba sa tak stáva školou asketicky a dozrievania. Skrze ňu sa naše srdce očisťuje od všetkých nepotrebných túžob; vytvára sa v ňom priestor vnútorného odpočinku; naša duša sa znova vnára do pravdy prijatej v krste; a oživuje sa naša schopnosť volať: "Abba, Otče!” Očisťovanie modlitby je školou trpezlivosti a pokory. Vychováva nás k tomu, aby sme uverili, že šťastie ktoré hľadáme, už nás niekde očakáva. Jediný dôvod, prečo sme ho ešte nenašli, spočíva v tom, že sme ešte vykročili na cestu pripravenú Bohom.

 

Mt 6,7-15: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 21. 6. 2018 10:41)

Boh odpustí a akoby zabudol - človek to nedokáže, foriem odpustenia je u neho viac - tá podstatná forma je vzdať sa pomsty - lebo to je Božia kompetencia.

Re: Komentár

(Dominik, 22. 6. 2018 7:42)

Nie je ľahké objaviť v sebe schopnosť odpustiť. Ale dá sa to. Ešte by som dodal, Boh sa nepomstí - to len my by sme chceli, aby tak konal. On odpúšťa hriešnikovi. Hriešnika potrestá sám život či príroda... :-)