Jdi na obsah Jdi na menu

Nesúďte...

25. 6. 2018

giudice1.jpgSúčasťou vybavenosti moderného človeka je kritické myslenie. Pohľad na svet pod zorným uhlom otázky po dobre, pravde a kráse. Poznávať nie len fakty či zmeny, ale aj ich predpoklady, dôkazy, analyzovať ich. Kritické myslenie znamená komplex myšlienkových operácií, ktoré začínajú informáciou a končia prijatím vlastného názoru na základe získaných vedomostí (pozor! nie len tých svojich, ale aj iných). Súčasťou kritického myslenia je trpezlivé načúvanie a empatia.

Dnešné evanjelium nás pozýva aplikovať takýto spôsob poznávania voči sebe a voči blížnemu. Ježišova výzva sa stala priam múdroslovným porekadlom: “Nesúďte, aby ste neboli súdení”. Návod na múdre a rozvážne myslenie v živote učeníka. Objaviť, že blížny je pre učeníka priestor pre službu, ale i priestor vlastného posväcovania. Jeho malé zlyhania, môžu byť impulzom k odhaleniu vlastných zlyhaní a následnej nápravy. Jeho trieska v môže napomôcť odhaliť vlastné brvno.

Náš postoj k blížnemu je vždy komplexný - nie len preto, že človek je otvorená bytosť a neustále sa mení. Ale aj preto, že nikdy nie sme v týchto vzťahoch objektívni, tzv. striktne vedeckí. Vkladáme tam emócie, nálady, dokonca i tie, ktoré s konkrétnym človekom nesúvisia. Uvedomiť si to, sa môže stať darom pre nás samých. Môj pohľad na blížnych, je obrazom môjho ja (napr. ako často kritizujeme niečo na druhom, pretože sami s tým máme problém?). Preto táto Kristova výzva k odmietnutiu akéhokoľvek súdu nad blížnym, i tu platí: "ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás…"

 

Mt 7,1-5: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka‘ a ty máš v oku brvno?! Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář