Jdi na obsah Jdi na menu

Nový život

http://previews.123rf.com/images/levkr/levkr1303/levkr130300049/Pôst je jeden zo spôsobov obnovy vnútra človeka (spolu s almužnou a modlitbou). Po telesnej stránke je očistou tela, kedy sa vylučujú z neho škodlivé látky. Po spoločenskej stránke, ide o prežívanie vnútorného spoločenstva (spoluúčasť) s tými, ktorí zakúšajú hlad nie preto, žeby si to vybrali. Po psychologickej by sme ho mohli nazvať spôsob, ktorým sa človek učí ako ovládať vlastné ľudské chúťky a túžby - umožňuje mu vlastniť seba samého. Po nadprirodzenej je to spôsob obrátenia a kajúcnosti za spáchané hriechy.

V dnešnom evanjeliu prichádzajú k Ježišovi Jánovi učeníci s otázkou, ktorá má praktický charakter. Zároveň je aktuálna v kontexte, v ktorom sa Ježiš s učeníkmi nachádza. Otázka znie: “Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?” Totiž Ježiš je pozvaný so svojimi učeníkmi na hostinu do domu mýtnika Matúša. Sedia za stolom spoločne s mnohými mýtnikmi a hriešnikmi, o ktorých Kristus hovorí, že práve k takýmto prišiel, aby ich prinavrátil ako lekár k novému životu. Jánovi učeníci vedia, že k tomu sa prichádza skrze pokánie. A pôst je jedným zo spôsobov prežívania pokánia.

Ježišova odpoveď je však teologické pomenovanie novej situácie, v ktorej sa jeho učeníci nachádzajú v jeho blízkosti. Odpovedá zdanlivou otázkou: “Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi?” Skrze metaforu (prepojenie medzi svadobnou hostinou a situáciou, ktorú prežívajú) predstavuje tajomstvo spoločenstva medzi človekom a Bohom ustanoveným skrze jeho prítomnosť v živote učeníka. Ide o novosť prežívania tohto vzťahu. Teda nový život darovaný v Kristovi nie je obyčajné “opravenie” či usporiadanie toho starého. Ide o nové víno, teda nový spôsob prežívania vzťahu v Duchu ohlásenom prorokmi. Je to priestor radostných hriešnikov, vykúpených Kristom. A toto je spoločenstvo Cirkvi zjednotené okolo otára pri slávení Eucharistie.

 

Úvaha k tomu istému úryvku: Autentickosť života.

Mt 9,14-17: K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“ Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť. Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do nových mechov, a tak sa oboje zachová.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář