Jdi na obsah Jdi na menu

Byť pre druhého

10. 7. 2015

http://www.fondazioneveronesi.it/files/cache/18a037d6703bc5679b5Ohlasovať Božie kráľovstvo má čo do činenia s nepriateľstvom tých, ktorí odmietajú Boha. Ktorí odmietajú pravdu. A ktorí odmietajú dobro duše. Ježiš dobre pozná takýto postoj, preto pripravuje na to svojich učeníkov. Toto nepriateľstvo dokonca postaví proti sebe vlastných bratov, či otca proti deťom. Bude to postoj nenávisti voči tomu, ktorého učeníci prinášajú - osoba Ježiša Krista. Nie je to jeho nedokonalosť, jeho chyby, jeho tvrdohlavosť, jeho správanie a spôsoby.
Napriek tomu je Kristus rozhodnutý posielať svojich učeníkom so slovami: “Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov.” V misii je tak učeník prepojený s osudom Baránka, ktorého zlo chce zahubiť ako vlk. Učeník chápe, že tajomstvo Učiteľa je aj jeho.
Tiež je tu pozvanie pochopiť, že zlo neznamená trpieť a neznamená zomrieť. Že ja trpím, ja umieram. Pretože takéto uvažovanie vedie človeka k tomu, že sa uzatvára pre druhým zo strachu. Ale zlo znamená trápiť a nechať zomrieť. Totiž Zlo, ktoré prichádza z vonku provokuje (z latinského pro-vocare, čo znamená “volať von”) to latentné-spiace vo vnútri človeka vyšlo na povrch. Aby sa prejavilo navonok. Aby človeka priviedlo k tomu, aby spôsoboval trápenie a zabíjal (môžeme zabíjať vieru, nádej, lásku, ale i telesne - napr. nevšímavosť, nezáujem, odmietnutie).

Svätý Augustín, pri uvažovaní nad životom človeka a jeho vzťahu so spoločnosťou, poukázal na životnú pravdu: “Život je stále obetou.” Buď je obetou môjho života pre dobro druhých, pre dobro spoločenstva či celej spoločnosti. Teda ja sa obetujem (svoj čas, námahu, talenty ba dokonca môj život) pre druhého. Alebo obetujem druhého pre naplnenie mojich túžob, mojich predstáv a žiadostivosti. Iná cesta neexistuje. A tak človek sa stáva buď občanom Božieho mesta, Mesta podľa Ducha, alebo občanom Pozemského mesta, Mesta podľa tela.
Práve láska, ktorá sa obetuje pre druhého človeka robí podobného Bohu, ktorý zomiera za svoje stvorenie. Zároveň nás robí schopnými odpovedať na provokácie zla dobrom.

 

Mt 10,16-23: Ježiš povedal svojim apoštolom: „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář