Jdi na obsah Jdi na menu

Nová dimenzia

8. 7. 2015

http://www.aleteia.org/image/it/article/la-chiesa-e-una-nella-coPanta rhei alebo nepresne panta rei (v gréckom písme πάντα ῥεῖ - panta rhei - všetko plynie) je Platónova skrátená interpretácia tvrdenia antického filozofa Herakleita, že „zostupujeme i nezostupujeme do tých istých riek, sme to my i nie sme to my, lebo sa nedá dva razy vstúpiť do tej istej rieky“. Aj keď nie so všetkými závermi Platóna by sme museli súhlasiť (napr. že neexistuje bytie v pravom zmysle slova), ale prijať, že všetko sa neustále mení môžeme. Že aj ja nie som tým, čím som bol včera. Moje postoje, moje myšlienky, moje správanie, realizácia môjho ja je iná.

Dnešné evanjelium je reakciou na včerajší pohľad Ježiša na zástupy a jeho ľútosť, keď vidí toľko neuhasenej túžby po pokoji a pravosti života. Jeho reakciou je promptné poslanie dvanástich medzi ľudí s “mocou nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu”. Ako sme si priblížili vo včerajšom uvažovaní, týmto gestom realizuje Boží sen - Cirkev. Teda spoločenstvo, ktoré nie je nejakým holdingom; ktoré hľadá moc či akási antická či stredoveká štruktúra. Spoločenstvo ako útecha Božej lásky voči hladným zástupom po pravde a dokonalosti.

K tomuto je Cirkev pozvaná - byť naplno Božou transparentnosťou. Teda nie tá - na východe by sme povedali - “škaredna”, ktorú akosi nosíme vo svojej hlave, vo svojich predstavách. Mnohí si ju predstavujú ako nejakú prekážku na ceste ku spoznaniu Boha. Mnohí z nás by sme mohli urobiť tento krok vpred - nechať “plynúť” do minulosti tieto fixácie o Cirkvi.
Pre Krista je Cirkev znamením Božej lásky a starostlivosti voči človeku. Spoločenstvo, kde sa Boh zjavuje, a kde Boh je prítomný. Každý pokrstený je Rabbim pozvaný stávať sa evanjelizátorom. Priniesť Boha a jeho útechu do vlastných rodín, priestoru kde žijem a pracujem. Svojím životom, môžeme byť súčasťou tejto Božej predstavy o jeho spoločenstve. Čo tak posunúť svoj život do novej dimenzie - dimenzie Božieho kráľovstva?

 

Mt 10,1-7: Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář