Jdi na obsah Jdi na menu

Boží sen

7. 7. 2015

http://www.papaboys.org/wp-content/uploads/2015/06/11mar2015-rafViete, že existuje akademická vedecká disciplína, ktorá sa zaujíma a študuje fenomén, ktorý nazývame “voľný čas”. Teda čas v živote človeka, ktorý nie je poznačený povinnosťami z práce a nutnými domácimi povinnosťami. Niektorí sociálni akademici kritizujú takéto striktné definovanie tohto času poukazujúc, že aj venovanie hobby alebo oddych (trávenie voľného času) je prepojené (napr. prípravou) s profesiou či zamestnaním. Že uchopenie tohto času ako “voľný” je príliš iluzórne a človek je “nútený” ho tráviť istým spôsobom.

Poďme sa pozrieť, čo napĺňa Ježišov deň? A ako trávi svoj voľný čas? Počas dňa uzdravuje človeka, oslobodzuje ho od zlých duchov, ohlasuje mu Božie kráľovstvo - celý jeho deň je zameraný na druhých. Na tých, ktorých miluje. Ešte aj vtedy, keď je čas oddychu (jeho voľný čas), aby si sadol a tešil sa z vykonaného diela - ešte aj vtedy hľadí na zástupy, zľutováva sa nad nimi. Pozná dobre v ako stave sa nachádzajú. Pozná, že potrebujú pastiera, ktorý naplní ich život poznaním dobra a silou pomáhajúcou napĺňanie dobra.

A vtedy zakladá Cirkev. Žiada zástupy, aby prosili o dobrých pastierov. Touto výzvou tak robí ďalší krok k realizácii “Božieho sna” - spoločenstvo veriacich vedené pastiermi poslanými od Boha. Toto je sen Boha, ktorý sa nachádza v srdci Boha. Sú to pastieri na obraz Mojžiša poslaného Bohom, potom čo vidí utrpenie ľudu. O týchto pastierov sú pozvané zástupy, hladné po pravde, prosiť Otca. On im ich vyberá a posiela spolu skrze Ježiša, ako môžeme čítať v ďalších riadkoch evanjelia. Hovoríme o spoločenstve ľudí, ktorí vedení pastierom prichádzajú k novému životu - a to skrze komúnio (spoločenstvo, participáciu). Taliani “idem na prijímanie” vyjadria: slovami “vado fare la comunione” - idem robiť-vytvárať spoločenstvo. Práve sv. omša - Eucharistia je tým najväčším realizovaním tohto Božieho sna. Je pochabé a smiešne si myslieť, že k plnému spoločenstvu s Bohom ním založené spoločenstvo nepotrebujem.

 

Mt 9,32-38: Ježišovi priviedli nemého človeka, posadnutého zlým duchom. On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: „Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo.“ Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 12. 7. 2015 17:51)

To je jedna z vážnych otázok - veľa druhov a poddruhov kresťanov tvrdí: V boha verím - ale Cirekv nepotrebujem.
V jednom dokumente na Discovery Word - jeden anglický profesor povedal: čierna smrť (14. storočie -ale i nasledujúce roky - jej opakované návraty - vyhladila tretinu, možno až polovinu obyvateľstva Európy - zomierali aj mnísi aj kňazi - autorita Cirkvi začala upadať - ľudia si začali klásť otázku: potrebujem k rozhovoru s Bohom - prostredníka ? - tak sa začal novovek v myslení.
Čiže tejto téme sa treba venovať.