Jdi na obsah Jdi na menu

Pravda o človeku

14. 7. 2015

http://d1oi7t5trwfj5d.cloudfront.net/ef/75/1d8d4976489e8999946efOsvietenstvo by sme mohli definovať ako kultúrne hnutie, filozofický smer, životný postoj a dejinné obdobie s cieľom nahradiť názory opierajúce sa o náboženskú a politickú autoritu názormi, ktoré sú výsledkom činnosti ľudského rozumu a zároveň obstoja pred jeho kritikou. Išlo túžbu postaviť rozum človeka ako garanta pravdy. Už nie Stvoriteľ vesmíru ale stvorenie túži definovať čo je správne a čo nesprávne. Táto túžba sa derie zo srdca človeka počas jeho dejín.

“Beda ti”, sú tvrdé slová pre tých, ktorí odmietajú “Božiu hru”. Pre tých, ktorí napriek viacerým pozvaniam a viacerým zjaveniam odmietajú pravdu o Božom kráľovstve. Ježiš dokonca priamo menuje mestá, ktorých sa jeho slová dotýkajú. Sú to slová krízy, ktorými vyjadrí súd nad tými, ktorí rozpoznajú Krista ale ho neakceptujú. Ježiš tak prepája poznanie so zodpovednosťou, zodpovednosť s vinou, vinu s trestom. Možno hovoriť o prorockom hlase proti zatvrdnutosti a prebývaní v Zle.

Ježiš odsudzuje Zlo (konanie zla a odmietnutie dobra) a nie toho, ktorý ho spôsobuje. Totiž samotný zlý skutok odsudzuje hriešnika. Naopak Kristus svojím vykupiteľským dielom ho oslobodzuje od smrti hriechu a ponúka mu slobodu. On sa ponúka ako náhrada za hriešnikove odsúdenie. Odmietnutím jeho vykúpenia človek zostáva v stave odsúdenia. Kristové prorocké slová tak len vyjadrujú konsekvencie, ktoré hriešnik už teraz prežíva. V týchto Ježišových slová je zároveň aj vyjadrený cieľ človeka - večné šťastie, ku ktorému sa prichádza skrze vykúpenie. Ľudské spoločenstvo je ako mestá Korozain, Betsaida či Kafarnaum. V ňom sa realizujú Božie zázraky, ktoré učeníkov majú priviesť k odovzdaniu sa Božiemu milosrdenstvu.
Je tu pozvanie aj pre nás otvoriť oči a vnímať jeho prítomnosť a jeho zázraky v našom živote.

 

Mt 11,20-24: Ježiš začal robiť výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento deň. Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 18. 7. 2015 7:00)

Tá charakteristika osvietenstva sa mi páči. To budem citovať.