Jdi na obsah Jdi na menu

Vychádzanie

2. 11. 2015

http://www.computing.co.uk/IMG/015/125015/open-door-leaving-exitV mladosti som veľmi rád čítaval rozprávky. Tie slovenské od Dobšinského boli moje obľúbené. Pomáhali mi pochopiť niektoré dôležité aspekty každodenného života: rozdiel medzi dobrom a zlom; vnímať každodenné maličkosti; ako tieto maličkosti vplývajú na budúcnosť; život má byť hľadaním neustáleho rastu; bez práce nie sú koláče a ani úspech (…) a mnohé ďalšie. Predsa jeden aspekt bol pre mňa veľmi silným (vtedy som si to nevedel vysvetliť). Mnohí ľudia to nepochopia po celý svoj život a neprežijú ho ako jedno veľké dobrodružstvo. Ide poznanie, že život je v postate jedno veľké “vychádzanie”. Totiž celý život je zameraný na toto vychádzanie: vyšli sme z lona matky na svetlo života; vychádzame zo svojej rodiny založiac si vlastnú rodinu; vychádzame zo svojho mesta objaviac okolitý svet; vychádzame zo svojich predstáv prijímajúc nové životné obzory - každom momente vychádzame (opúšťame) z to, čo sme, aby sme sa vydali smerom k tomu, čím sa stávame.

Dnešný deň tento neustály pohyb “vychádzania” ešte viac pripomína aj prostredníctvom obrazu evanjelia. Zaznieva mocný hlas do noci: “Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!” Je to hlas, ktorý prebúdza každého a vyháňa temnotu noci z jeho srdca. Ktorý ohlasuje príchod toho, ktorého čaká nevesta i jej okolie. Silná a asi najkrajšia metafora o ľudskom živote a očakávaní. Človek je tak pozvaný vyjsť z každodenného života, aby stretol Krista - ženícha. Môže ignorovať toto poznanie, ale neubráni sa realite, že každý deň je o krok bližšie k tomuto momentu. Pripomína aj predpoklad (olej), ktorý je potrebný, aby mohol vstúpiť do svadobnej sály. Znamená to “byť pripravený” - a pripravený je ten, ktorý počúval Slovo Krista a uskutočňoval ho. Preto múdre panny sú naplnené olejom života. Kdežto jestvovanie nerozumných, nepočúvajúc a neuskutočňujúc Božie slovo, sa stáva prázdnym, bez lásky. Vzdiaľujúc sa od Božieho slova potom zaznieva pravda o ich živote: “Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.”

Je to pozvanie odhaliť dôležitosť prítomnosti. Prítomnosť je totiž jediný okamih, kedy napĺňame svoju existenciu životodarnou silou oleja. Spása - teda plnosť života - závisí od tohto prítomného okamihu. Zastavme sa nad touto silnou metaforou, ktorá nám pripomína silu prežívanej prítomnosti ako neustáleho "vychádzania", keď vyjdeme pôjdeme po tieto dni na cintorín.

 

Mt 25,1-13: Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘ Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘ Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘ No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘ Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 2. 11. 2015 8:55)

To Tvoje " neustále vvchádzanie" je vlastne to isté, ako "putujúca Cirkev", "život je zmena" a pod.
Pre nás kresťanov je zvlášť dôležité, že po smrti neupadáme do ničoty, ale cez bránu smrti pozemského tela vychádzame do večného života.

Vychádzanie

(Dominik, 2. 11. 2015 17:42)

Pýtal som sa v sebe, či si to niekedy uvedomujeme. Totiž každá pozitívna zmena v mojom živote nastala vtedy, keď som niečo zanechal (často to bolo niečo, čo sa mi ťažko zanechávalo)... A neboli to materiálne veci, ale skôr idei, myšlienky, vízie...