Jdi na obsah Jdi na menu

Zodpovednosť za Slovo

zrno.jpgZamysleli ste sa nad etymológiou slova zodpovednosť. Slovo (podobne i v angličtine responsability), ktoré je zložené z dvoch ďalších: odpoveď a dovednosť (anglické pochádza z latinčiny - responsum a ability). Tak, zodpovednosť je možné definovať ako schopnosť dávať správnu odpoveď na skutočnosti, ktoré vstupujú do ľudského života.

Dnešný úryvok z evanjelia nám prináša Ježišovo vysvetlenie Podobenstva o rozsievačovi, v ktorom vykresľuje niekoľko zaujímavých aspektov. Samotné podobenstvo upriamuje svoju pozornosť na rozsievača. Vysvetlenie podobenstva posúva pozornosť počúvajúceho na rôzne typy pôdy. Ale je to hojnosť rozsievaného zrna (teda Slova), ktoré spája podobenstvo s jeho vysvetlením. Ono je tým pravým protagonistom.

Skúsenosť Božieho kráľovstva je postavené na bezodplatnom dare Slova, odovzdaného človeku. Zodpovednosť človeka spočíva v slobodnej odpovedi na tento dar. Iba preto, že Božie kráľovstvo sa priblížilo, sme schopní nastúpiť na cestu konverzie. Pretvárať naše srdce, aby bolo dôstojnou pôdou pre Slovo, ktoré v tomto svete chce prinášať úrodu. Aká je naša odpoveď na ponúknuté Slovo?

 

Mt 13,18-23: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty. U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 30. 7. 2018 10:33)

Dané štyri druhy reakcie na Slovo, sú vynikajúcou klasifikáciou štyroch druhov nás ľudí. Okrem toho nás tento text upozorňuje, že nie je slovo ako slovo - čiže slová sa veľmi líšia podľa svojho obsahu - kvality.