Jdi na obsah Jdi na menu

Príbehy nestačia

26. 7. 2018

pribehy.jpgPríbehy, rozprávania či symboly obohacujú každú reč. Priťahujú pozornosť poslucháča, pretože vytvárajú most medzi teóriou a praxou. Žiaden učiteľ nenadchne svojich žiakov pre matériu, ak svoje vysvetlenia neokorení nejakým spôsobom a zostane príliš technický.

Ak čítame evanjeliá, zistíme, že i Ježiš miluje podobenstvá. Zároveň tento štýl používa, aby jeho slovo si zachovalo príchuť tajomstva. Všimnú si to i jeho blízki učeníci, preto sa ho pýtajú: "Prečo im hovoríš v podobenstvách?" Zahaľuje svoju reč do jemného tajomstva. Preto je nutné, aby počúvajúci nie len hľadeli či počúvali, ale uvažovali nad týmto slovom.

Božie slovo, ktoré nadchýna poslucháča, totiž nie je uzatvorené či schematické. Predpokladá mnoho pestrosti a rozmanitosti. Pretože samotný život, o ktorom hovorí, je pestrý. A človek, ktorý ho chce pochopiť, musí nad ním aktívne uvažovať a hľadať jeho pravý význam. Tým zároveň formuje srdce, ktoré znovu a znovu počúva, prijíma a chápe. Preto nezostaňme pri príbehoch, ale hľadajme ich význam.

 

Mt 13,10-17: K Ježišovi pristúpili učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“ On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: ‚Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť, a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa aby som ich nemohol uzdraviť.‘ Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář