Jdi na obsah Jdi na menu

Boh sa stará

5. 8. 2018

fiducia-in-dio1.jpgVčera, na svoje meniny, som si dal taký duchovný darček (i materiálny, ale o tom neskôr), prejsť tzv. putovanie po Siedmych bazilikách Ríma (Lateránska bazilika, sv. Petra vo Vatikáne, Panny Marie Veľkej, sv. Pavla za hradbami, sv. Vavrinca, sv. Kríža a sv. Šebastiána). O to viac, že pred dvoma rokmi som 4. augusta začal Camino de Santiago. Tých bazilík je tu omnoho viac, avšak tieto boli od siedmeho storočia ponúknuté pre pútnikov ako cesta odpustenia. Sedmička bola symbolicky prepojená so siedmymi cirkvami Ázie z knihy Zjavenia sv. Jána. Zároveň číslo sedem Sv. Písmo spája s dokonalosťou a plnosťou. Putovanie v 16. storočí znovu obnovil sv. Filip z Neri a pozval k prežívaniu siedmych kajúcich Žalmov (6, 31, 37, 50, 101, 129 a 142). Ani som nevedel ako moje putovanie bude spojené s dnešným evanjeliom.

Po rozmnožení chleba a nasýtení zástupu, Ježiš spolu s učeníkmi odchádza na druhý breh mora. Zástupy ľudí ho hľadajú i tam. Ježiš pozná ľudské srdce a dôvody tohto ich prichádzania: "Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia…” Napriek tomu využíva ich postoj, aby im ponúkol nový dôvod, prečo by ho mali neustále hľadať: "Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.”

Boh túži v prvom rade nasýtiť dušu človeka. Robí to prostredníctvom svojho Syna, ktorý "zostúpil z neba a dáva svetu život.” Avšak vo svojej prozreteľnosti, Boh dáva človeku i materiálne dobrá. Na narodeniny a meniny si v Ríme kupujem, ako darček, pivo od Trapistov (aj kvôli vysokej cene - našim slovenským pivárom by sa zakrútila hlava). Kupujem ho v kostole sv. Anselma na Avventine alebo v Sanktuáriu Tre fontane (miesto, kde bol sťatý sv. Pavol apoštol). Nemyslel som, že túto tradíciu tento rok naplním. Nakoniec však áno - objavil som ho pri svojom putovaní v Bazilike sv. Pavla za hradbami, odniesol domov a oslava mohla pokračovať. Na záver svojho putovania som si uvedomil, ako sú živé Ježišove slová: "Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.”

Jn 6,24-35: Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“ Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“ Povedali mu: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“ Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“ Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“ Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář