Jdi na obsah Jdi na menu

Výkrik ľudskosti

3. 12. 2018

vykrik.jpgAk by ste mali zhodnotiť dnešnú spoločnosť, ľudí okolo vás, boli by závery skôr pozitívne alebo negatívne? Počúvajúc ľudí, sledujúc správy, čítajúc analýzy, predpokladám, že by v odpovediach bolo dosť veľa negatívnych konštatovaní. Ale možno sa mýlim.

Dnešné evanjelium nám predstavuje stotníka, ktorý prichádza k Ježišovi s prosbou: “Pane, sluha mi leží doma ochrnutý...” Človek, ktorý berie na seba konkrétnym spôsobom starostlivosť o blížneho. Ježiš, jeho krok a jeho slová, hodnotí ako prejav viery, ktorá sa prejavuje pozornosťou a starostlivosťou voči sluhovi.

A tak na začiatku nášho Adventného putovania máme pre sebou zvolanie plné ľudskosti: “Pane, ...hrozne trpí”. V tomto odvážnom a protestnom výkriku, sa zjavuje zdravá viera. Ide o konkrétny príklad ako sa viera transformuje na reálny prejav ľudskosti. Ona nezostáva ústnom prejave, ale berie na seba podobu skutku lásky. I dnešný deň je i pre nás príhodným časom k takémuto kroku.

 

Mt 8,5-11: Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“ A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A v tú hodinu jeho sluha ozdravel. Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho. Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář