Jdi na obsah Jdi na menu

Hľadanie odpovedí

14. 1. 2019

dejiny.jpgČlovek dostal do vienka dar slobody. Voliť si medzi dobrom a zlom, medzi budovaním alebo ničením, medzi láskou či egoizmom. Dejiny sú históriou takéhoto ľudského rozhodovania. Sú svedectvom o tom, či človek vedel alebo nie prijať Božiu vôľu, ktorá mu bola neustále zjavovaná.

V Starom zákone hovorí Boh prostredníctvom prorokov. Autor Listu Hebrejom rozpoznáva, že “v týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi”. Syn - Otcovo Slovo sa stáva telom, vstupuje a vytvára dejiny. Jeho život i smrť, jeho slová i gestá sa stávajú vyjadrením Božej vôle.

Boh nie je akýmsi vzdialeným a všemocným. Je Bohom vzťahu, a to nie len medzi jednotlivými osobami Najsvätejšej Trojice, ale i vo vzťahu k stvoreniu. Neustále komunikuje seba samého i svoju vôľu. Preto nezabúdajme vo svojej každodennosti obrátiť svoj pohľad ku Kristovi skrze čítanie Písma, pretože: "On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty”. Tam nájdeme odpovede.

Hebr 1,1-6: Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach; a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni. Veď kedy komu z anjelov povedal: „Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil“ a opäť: „Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom“? A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí: „Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

hľadanie odpovedí

(daniela, 14. 1. 2019 18:45)

Náš Boh je uuužasný!