Jdi na obsah Jdi na menu

Oživujúca radosť

9. 1. 2017

http://www.missjuliet.it/wp-content/uploads/2015/03/sindrome-di-Veľa sa hovorí o syndróme vyhorenia, ktorý môžeme zadefinovať ako psychický stav vyčerpanosti osôb, ktorí pracujú s ľuďmi alebo v kontakte s ľuďmi a sú závislí na ich hodnotení. Kľúčovou zložkou je emočná a kognitívna vyčerpanosť a “opotrebovanosť”, ktoré vychádzajú z chronického stresu. Vyhorenie je teda dôsledok nerovnováhy medzi očakávaním a realitou, medzi ideálmi a skutočnosťou. Niečo podobného sa môže udiať i v duchovnom živote kresťana.

Prvé týždne liturgického obdobia, ktoré nazývame “cez ročné”, sa môžeme začítať do Listu Hebrejom. Cieľom listu je riešiť situáciu kresťanov 80. rokoch 1. storočia, ktorí prežívajú náboženskú krízu. Je vyvolaná duchovnou neistotou a ochabnutím. Ide o oživenie ich viery v Ježiša Krista, verného a spolucítiaceho Veľkňaza, solidárneho s ľudským osudom. On je pôvodcom a zavŕšiteľom viery. Je zároveň zárukou nádeje a podnetom činnej kresťanskej lásky.

Máme pred sebou slová, ktorá nás chcú vychovať k dospelej viere. Teda pochopiť, kto je to malé dieťa, narodené v Betleheme. Dospelá viera znamená: vychádzať z tohto tajomstva Božieho zjavenia v Ježišovi Kristovi, aby sme neskĺzli do náboženského aktivizmu a idealizmu. Ale skôr prijali pozíciu radosti človeka, ktorý je prijatý Bohom, ktorému: “sa … klaňajú všetci Boží anjeli”. Oná radosť v srdci, ktorá vychádza z prijatia vykúpenia, a ktorá oživuje ducha človeka, aby nevyhorel.

 

Hebr 1,1-6: Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach; a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni. Veď kedy komu z anjelov povedal: „Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil“ a opäť: „Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom“? A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí: „Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář