Jdi na obsah Jdi na menu

Spravodlivosť zákona

19. 2. 2016

http://www.altrenotizie.org/images/stories/2015-6/giustiziafoto.Už Aristoteles, keď sa zamýšľal nad spravodlivosťou zákona, si uvedomil, že pre jeho vlastnosti (všeobecnosť a abstraktnosť - aby pojala všetkých) je ťažko správne aplikovať zákon na konkrétne udalosti a konkrétnych ľudí. Spravodlivosť zákona sa stáva nepostačujúca, je potrebná "úprava”. Je potrebný správny výklad každého zákona, t.j. pochopenie úmyslu zákonodarcu, akoby on sám aplikoval zákon na konkrétny prípad. Správnosť výkladu zákona sa pre neho stáva najvyššou formou spravodlivosti. Ako nám aj dnešné evanjelium pripomenulo, výklad zákona je a bude stále problematický. Preto Aristoteles hovorí aj o dvoch postojoch: a) z pohľadu etiky a b) z pohľadu spoločenského.

Ježiš v dnešnom evanjeliu sa snaží navrátiť Božiemu zákonu úmysle Zákonodarcu. Umožňuje svojim poslucháčom, aby nehľadeli len na zákona, ale v prvom rade na Pôvodcu zákona. Príkladom, ktorý zoberie do úvahy, je jedno prikázanie z Desatora: Nezabiješ! Ježiš nehovorí nič nové, ale svojimi slovami chce upozorniť na korene každej vraždy (telesnej, duchovnej i psychickej). Nenávisť totiž produkuje hnev, hnev urážku, a urážka formuluje súd. Táto trojica (hnev, urážka, súd) pomenúvava každý medziľudský konflikt.

Ak človek prežíva takýto stav je pozvaný k dvom krokom: 1. Aby vykročil k človeku, ktorý takto zamestnáva jeho myseľ - ale pozor! Nie preto, aby mu len odpustil, ale aby prijal odpustenie! Pretože v duchu už pochoval tohto nenávideného brata. 2. Druhým krokom je uvedomiť si, že Ježiš nehovorí nič o “spravodlivosti alebo nespravodlivosti” toho hnevu. Najdôležitejšie je odpustenie. Bratské zmierenie sa stáva základom bratskej lásky a realizáciou jedného z prikázaní. V pozadí prikázania “Nezabiješ!" je teda vzájomná aktívna otvorenosť pre druhého. Filozoficky: odpustenie nie je akousi morálnou povinnosťou, ale je ontologickou nutnosťou. Jednoducho povedané: bez odpustenia neexistuje kresťanský života a neexistuje ani opravdivá ľudskosť.

 

Mt 5,20-26: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 20. 2. 2016 10:17)

Toto ma straší: Do bláznov nadávam kde - komu. Ale adjektívum
"bohapustý" nepoužívam. Ako je to s mojimi šancami?
Asi to nie je o slovách, ale ten výrok neviem interpretovať.