Jdi na obsah Jdi na menu

Čnosť spravodlivosti

23. 2. 2018

http://2.bp.blogspot.com/-S1arU-mr658/VTCtBcB-c8I/AAAAAAAAXVU/ehSpravodlivosť je jedna zo základných spoločenských hodnôt. Spoločnosť i jednotlivci sú veľmi citliví na jej porušenie. Má dva dôležité aspekty. Na jednej strane ide o princíp rešpektovania noriem, ktoré sú definované zákonom alebo tradíciou. Zároveň je to čnosť spočívajúca v rešpektovaní práv druhého, z ktorej sa rodia povinnosti.

Dnešnom evanjeliu sa Ježiš zameriava práve na spravodlivosť. Vychádza s výzvou: “Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov...” Spravodlivosť zákonníkov je spravodlivosť Zákona. Oni sa zameriavajú na prvý rozmer. Tá Ježišova ide za limity Zákona. Ježišova je spravodlivosť milujúceho Otca, ktorý odpúšťa a zachraňuje bezplatne. Ide o čnosť, ktorá hľadá opravdivé dobro a rast blížneho.

Učeník je tak pozvaný, aby sa čnosť spravodlivosti stala vyjadrením jeho života. Niektorí mi možno povedia: veď stačí láska. Ale je to práve spravodlivosť spolu s pravdou, ktoré učeníkovi umožnia pochopiť, čo je to láska. Pretože láska, ktorá nie je ukotvená v spravodlivosti a zakorenená v pravde, je len prchajúca emócia (žeby slepá zaľúbenosť). Pretože spravodlivosť umožňuje láske zamerať pohľad na blížneho v pravde: “ak si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe”. Ne ty, ale on. Teda, vcítiť sa do kože blížneho a hľadieť na veci z jeho perspektívy. Nie je to jednoduché, ale je to spôsob života ponúknutý Bohom.

 

Mt 5,20-26: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář