Jdi na obsah Jdi na menu

Ako na to?

18. 2. 2016

http://www.enzocaruso.net/site/wp-content/uploads/2012/04/preghiNie je modlitba ako modlitba. Asi každý z nás už prežil túto skúsenosť. Napriek odrecitovania naučených modlitieb sme mali pocit, že to nebola modlitba. Že tam chýbal duch stretnutia a odovzdania. Totiž modlitba je život - je to vyrozprávanie Bohu, čo prežívam. Čo ma trápi, a čo ma teší. Je to nadšenie ale i pesimizmus. Je to skúsenosť so živým Bohom, ktorý rád počúva naše rozprávanie. Aj keď vie dopredu, ako skončia naše predsavzatia, sľuby i plány… Modlitbu by sme mohli nazvať realizáciou alebo manifestáciou nášho krstu. Totiž v krste sme sa stali Božími deťmi, jeho Vyvoleným ľudom. A človek, ktorý sa modlí prechádza zo stavu milosti prijatej v krste k poznaniu prítomnosti Boha vo svojom živote.

Tento prechod má byť oživovaný troma pohybmi, ktoré vyjadrujú tri slovesá: žiadať, hľadať a klopať.

  1. Žiadanie alebo prosenie neustále zväčšuje ľudskú túžbu. Je potrebné, aby bol časový priestor medzi žiadosťou a naplnením tejto žiadosti. Dospelý človek (ak nezostal v myslení dieťaťa či zvieraťa, ktoré nevedia uchopiť túto vzdialenosť a chcú všetko tu a zaraz) vie spracovať túto potrebnú vzdialenosť. Je to ako keď roľník zasadí pšenicu a čaká, keď mu v pravý čas prinesie úrodu.
  2. Ale toto “čakanie” nie je pasívne, to vyjadruje ďalší pohyb - hľadanie. Aktívny pohyb človeka, ktorý prežíva čiastočné naplnenie tejto túžby. Sú to pomalé kroky, ktorými sa približujeme k Bohu a spoznávame jeho tajomstvo. Je to ako, keď prevraciame stranu za stranou Dostojevského románu Bratia karamazovci, aby sme v istom okamihu došli k záveru.
  3. Na záver je potrebné klopanie - teda otvorenosť pre prijatie toho, čo je nám ponúkané. Je to pohyb človeka, ktorý neutečie od dverí, pretože sú zatvorené e nie je nikto prítomný, kto by ho donútil (možno aj na silu) vstúpiť.

Objavme krásu takéhoto prežívania modlitby.

 

Mt 7,7-12: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 20. 2. 2016 10:29)

Mám problém zladiť dve pravdy: Pros a dostaneš - a Čo potrebuješ, to máš - čo nemáš, to nepotrebuješ.
Takže svoje prosby (až na ojedinelé výnimky) obmedzujem len na všeobecnú rovinu - aby riadil moje myšlienky a činy v daný deň.