Jdi na obsah Jdi na menu

Človek človekom

16. 2. 2016

http://www.prometeocoaching.it/wp-content/uploads/2014/01/CoachiStále diskutovanou otázkou je problematika momentu, kedy sa po splodení v priebehu svojho vývoja človek stáva človekom. Kritéria, ktoré vstupujú do tohto uvažovania sú: vedomie (a tak podľa niektorých sa človek stáva človekom až s rozvojom individuálneho vedomia); schopnosť vnímať (keď začína vyvíjať nejakú mozgovú aktivitu); počatie (odporcovia interrupcií poukazujú, že genetický kód oplodnenej bunky sa odlišuje od genetických kódov oboch rodičov; teda, bunka nie je súčasťou tela ženy). Pre nás kresťanov v pozadí je ešte niečo hlbšie, čo takéto technické zdôvodnenia nevedia pochopiť a prijať. Totiž, že na počiatku nášho života nie je nejaká náhoda alebo neopísateľná nutnosť. Na počiatku ľudského života je vôľa MIlujúceho, ktorý myslí, túži a s nekonečnou fantáziou tvorí. Totiž, že na počiatku ľudského života je konkrétna osoba TY, ktorý sprevádza človeka k plnosti.

Práve tento aspekt vzťahu od počiatku nám prináša dnešné evanjelium. Nie sú to len slová “nejakej” modlitby, ale sú to vyznaním vzťahu. Ježiš si je vedomý sily a hĺbky vzťahu medzi ním a Otcom, ale i medzi človekom a Bohom. Rabínska tradícia hovorí, že otec nie je len ten, ktorý plodí, ale aj vychováva a sprevádza. Teda realizácia otcovstva spočíva v bezhraničnej láske voči novému životu, ktorá sa snúbi s dôverou a odovzdanosťou. Ježišova skúsenosť vzťahu s Otcom sa tak má stať skúsenosťou každého učeníka.

Takáto skúsenosť nám následne otvára priestor pre definovanie vzťahu medzi ľuďmi. Teda človek je bytosť vzťahu, ale nie hocijakého. Nie je to “evolučný” vzťah - t.j. vyhráva silnejší či bojovnejší. Je to vzťah postavený na poznaní, že máme jedného Otca a jedného Učiteľa, my všetci sme si bratia.

 

Mt 6,7-15: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář