Jdi na obsah Jdi na menu

Dar autority

10. 1. 2017

http://img.abicko.cz/img/5/article/848057_autorita.jpgAutoritu môžeme chápať ako schopnosť osoby alebo inštitúcie pôsobiť na druhého s cieľom niečo dosiahnuť; to pôsobenie musí obsahovať slobodný súhlas toho, kto ju uznáva (ináč hovoríme o moci nátlaku). Sociológ Max Weber zadefinovali jej tri tipy: 1) legálna - definovaná zákonom (napr. úrad prezidenta); 2) tradicionálna - legitimovaná tradíciou (napr. postavenie otca či učenca); 3) charizmatická - definovaná osobnými schopnosťami jednotlivca (napr. vodca hnutia). V kresťanstve (a aj iných náboženstvách) sa zdroj autority odvodzuje od Boha.

Dnešný úryvok z Listu Hebrejom nám pripomína vznešenosť človeka od počiatku stvorenia. Autor vychádza z veršov Žalmu 8, aby vyzdvihol hodnotu človeka, ktorého Boh ovenčil slávou a cťou, a všetko mu položil pod nohy. Takýto dar prijal človek od Boha - autoritu pred celým stvorením. A v Kristovi, nám Boh ukázal, ako s týmto darom autority narábať.

Kristu, ktorý “z Božej milosti okúsil smrť za všetkých”, nás privádza znovu k pôvodnej sláve. Uponižuje sa a stáva sa človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Znovu ustanovuje ten Boží zámer, aby človek bol jeho dieťaťom. Toto je Boží dar. Otázkou je: Čo s ním, my ľudia, chceme urobiť?

 

Hebr 2,5-12: Boh nie anjelom podriadil budúci svet, o ktorom hovoríme. Tak svedčí ktosi na ktoromsi mieste: „Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Urobil si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil a všetko si mu položil pod nohy.“ Keď mu teda všetko podriadil, nenechal nič, čo by mu nebolo podriadené. Teraz ešte nevidíme, že mu je všetko podrobené, ale vidíme, že ten, ktorý bol stvorený len o niečo menší od anjelov, Ježiš, bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých. Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko, ktorý priviedol mnoho synov do slávy, zdokonalil pôvodcu ich spásy utrpením. lebo aj ten, čo posväcuje, aj tí, čo sú posväcovaní, všetci pochádzajú z jedného. Preto sa nehanbí volať ich bratmi, keď hovorí: „Tvoje meno zvestujem svojim bratom a uprostred zhromaždenia budem ťa velebiť.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 11. 1. 2017 9:23)

Možno najväčší problém súčasnej spoločnosti a možno i ľudsky zákonitý výsledok jej vývoja je to, že máme mnoho autorít autority všetkého druhu, ale zato totálny nedostatok autorít morálnych, žijúcich dnes a medzi nami. Srholec bol jeden z mála - typické bolo, že kým žil bol nepríjemným zrkadlom, mnohí sa ledva dočkali, kým už konečne zomrie. Problémom je, že Kuffa je ešte mladý.

Re: Komentár

(Dominik, 19. 1. 2017 7:09)

Obdivujem dielo a obetu ľudí ako o. Kuffa či o. Srholec. Pýtam sa však, čo vedie ľudí k obdivu a uznaniu takýchto ľudí? Čo chápeme pod pojmom morálna autorita (charizma, oddanosť, pokora???). Možno jedna tichá matka či oddaný otec ich predčia vo svätosti. Sociologicky len chýba "organizácia", ktorá by stála za týmito jednoduchými osobnosťami a zviditeľnila ich každodenné dielo. Uvidíme, kto bude sedieť na prvých miestach...