Jdi na obsah Jdi na menu

Kultúra viery

20. 12. 2018

studium.jpegKto z nás nežiada pri určitých tvrdeniach dôkaz či vysvetlenie? Ide o klasický prejav múdrosti a rozvážnosti človeka, ktorý hľadá pravdu. Zvlášť v dnešnej dobe, keď svet informácií je plný dezinformácii a hoaxov. Zároveň, postoj človeka, ktorý chce preniknúť do podstaty vecí.

Dnešné evanjelium nás vovádza do intímneho stretnutia Márie s anjelom. Ten ju pozdravuje slovami: "Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.” Aká je jej odpoveď na takýto prekvapujúci pozdrav? "Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala.” Obraz ženy, ktorá chce pochopiť a preniknúť do podstaty. Iba tak bude môcť slobodne vyjadriť: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova."

Jeden z aspektov kresťanského života je kultúra poznania. Poznanie právd viery z Písma i dokumentov nám umožňujú pochopiť a prežívať vzťah s Bohom, s blížnym i sebou samým. Prežívanie náboženstva bez poznania môže posilniť našu zbožnosť, ale nemusí prehĺbiť našu vieru. Vytvorme si čas v našej každodennosti ku kratšiemu či dlhšiemu štúdiu právd viery, aby sme ako Mária vedeli rozpoznať, ako Boh napĺňa svoje prisľúbenia v našom živote i v dejinách ľudstva.

 

Lk 1,26-38: Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář