Jdi na obsah Jdi na menu

Hostina ako symbol

19. 8. 2018

hostina.jpgKaždá hostina v sebe nesie množstvo emócií a zážitkov. Skrze ňu sa oslavujú rôzne udalosti, vytvárajú a prehlbujú sa vzťahy, vyjadruje prijatie a pohostinnosť, upevňujú priateľstvá, preklenujú rôzne etapy života, vstupuje do spoločenstva… Biblický jazyk si pomáha týmto obrazom, plným symboliky, na vyjadrenie vzťahu medzi Bohom a ľuďmi. Hostina sa stáva symbolom Božej prozreteľnosti a lásky.

Spomedzi jedál a nápojov umiestnených na stole, Ježiš si vyberá dva - chlieb a víno. V dnešnom evanjeliu sa zameriava na chlieb, keď hovorí: "Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba.” Všetko to začalo rozmnožením chleba. Chlieb sa stáva obrazom schopným definovať tajomnú Ježišovu identitu. Chlieb, ktorý v sebe ukrýva dvojitú silu: 1) tú, ktorá bola potrebná na jeho vyrobenie - v prípade Eucharistie je to Kristus, ktorý dáva svoj život za človeka; a 2) tú, ktorú dodáva tým, čo ho konzumujú - v Eucharistii je Kristus, ktorý dáva pravý a neuhasiteľný život.

Koľkokrát v živote som počul hovoriť ľudí: "Ja nepotrebujem cirkev, nepotrebujem kostol a nepotrebujem omšu ... Boh je prítomný v iných skutočnostiach a na iných miestach.” V tej chvíli zvyknem odpovedať slovami dnešného evanjelia: "Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život...” Ježiš v nich ponúka jedinú cestu k plnosti života. Preto prijímame Eucharistiu, nie preto, že sme dokonalí; ale preto, že on v nej nás robí dokonalými. Zároveň zvolil spôsob, ktorým môžeme vstupovať do spoločenstva, byť bližšie k bratom a sestrám, vytvárať nové a prehlbovať existujúce vzťahy. Hostina - Eucharistia - sa tak stáva pravým priestorom Božej prozreteľnosti i medziľudskej lásky.

 

Jn 6,51-58: Ježiš povedal zástupom: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář