Jdi na obsah Jdi na menu

Ktoré prikázanie

22. 8. 2014

Nie je otázka ako otázka. Niekto sa pýta, pretože z hĺbky srdca hľadá ozajstnú pravdu o sebe a o svete okolo neho. Niekto sa pýta, pretože hľadá len potvrdenie tej svojej pravdy, ostatné odmieta. Niekto sa pýta, aby spochybnil toho, kto v niečo stabilného a nemenného už uveril. Niekto sa pýta, aby len zbytočne provokoval a podchytil v reči toho druhého.

laska.jpg

Práve takéto smerovanie malo aj kladenie ináč podstatnej otázky zo strany farizejov: “Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?” Bola to podstatná otázka z dôvodu zorientovania sa vo všetkých tých zákonov a nariadení, ktoré Židia prijali do spôsobu svojho života. Práve skupina farizejov bola tá, ktorá ich dodržiavala doslovne. Odpoveď Ježiša dobre poznáme: „Milovať budeš Pána, svojho Boha… Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!”
Ježiš takto zhŕňa celý Zákon a Prorokov do Zákona lásky k Bohu a k človeku. Pozýva človeka k prežívaniu opravdivej lásky. On sám sa stáva vzorom. Prijíma kríž, ktorý mal niesť človek, aby sa človek mohol postaviť pred Božiu milosrdnú lásku. Biblia, teda, rozpráva príbeh o tom, ako dobré Božie stvorenie, poškvrnené hriechom, je obnovené láskou samotného Boha. Človek sa znovu stáva schopným milovať.

Mladým adresoval pápež Benedikt XVI. slová o dôležitosti prežívania pravej lásky v dnešnom svete. V posolstve ku 28. svetovému dňu mladých napísal: “Technický pokrok nám ponúkol neslýchané možnosti komunikácie medzi ľuďmi a národmi, ale globalizácia týchto vzťahov bude pozitívna a umožní svetu rásť v ľudskosti iba vtedy, ak sa nebude zakladať na materializme, ale na láske – jedinej realite schopnej naplniť každé srdce a zjednocovať ľudí. Boh je láska. Človek, ktorý zabudol na Boha, stráca nádej a stáva sa neschopným milovať druhých.”
Bez prijatia výzvy Ježiša, prežívať lásku voči Bohu a následne voči blížnemu, sa všetky vymoženosti sveta stávajú prázdnymi. Jedine láska je pravá realita, ktorá dokáže naplniť každé srdce. Človek, ktorý zabudne na Božiu lásku, stáva sa neschopným milovať blížneho. Naopak, ten ktorý dennodenne objavuje starostlivosť Boha o neho, a ktorý spoznáva účinky Božej milosti v ňom, dokáže neustále obdarovať aj svojho blížneho.
Teda, vráťme sa neustále objavovať Božiu lásku voči našej osobe, aby som boli schopní milovať aj osoby okolo seba. Kto toto objavil v sebe, nenechá si to pre seba.

 

Mt 22,34-40: Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“