Jdi na obsah Jdi na menu

Čo robiť?

18. 8. 2014

Svätý Otec počas včerajšieho stretnutia s mladými v Južnej Kórei povedal tieto slová: “Vy a vaši priatelia ste plní optimizmu, energie a dobrej vôle, ktoré sú také charakteristické pre toto obdobie života. Dovoľte, aby Kristus premenil váš prirodzený optimizmus na kresťanskú nádej, vašu energiu na morálnu cnosť, vašu dobrú vôľu na pravú lásku, ktorá sa vie obetovať!”

Slová, ktoré podčiarkujú dnešné evanjelium. Mladý človek prichádza ku Kristovi a pýta sa: “Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?” Častá otázka človeka vo svete liberálnych myšlienok.
Odpoveď môžeme nájsť v slovách Sv. Otca. Veď nie je kresťanská nádej cesta mladíka ku Kristovi, smerovanie a neustály pohľad na Krista? A nie je morálna čnosť neustále dodržiavanie prikázaní, ktoré dal Boh človeku? A nakoniec, v čom spočíva obetovenie sa, ak nie v predaj všetko, čo máš, rozdaj chudovným, potom príď a nasleduj ma?

Premeňme prirodzený optimizmus na kresťanskú nádej, energiu na morálnu cnosť, dobrú vôľu na pravú lásku, ktorá sa vie obetovať!
Ktosi pristúpil k Ježišovi a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ On mu povedal: „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.“ On sa ho opýtal: „Ktoré?“ Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba?“ Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.