Jdi na obsah Jdi na menu

Pravé bohatstvo

19. 8. 2014

Keď vidíme bohatého človeka, podvedome zvykneme povedať alebo si pomyslieť: "Ten sa ale má!" Toto naše zmýšľanie je podobné uvažovaniu izraelitov, ktorí chápali bohatstvo, ako požehnanie od Boha. Boh sa stará o tých, ktorí zachovávajú jeho slová. Naopak tresce tých, ktorí žijú v protirečení s Božím zákonom.

http://intermarketandmore.finanza.com

Potom ako odchádza bohatý mladík smutný, Ježiš povie svojim učeníkom: "Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva." Je na mieste započudovanie učeníkov: "Kto potom môže byť spasený?" Aj preto Ježiš im vysvetľuje, že spása je naviazaná na Boží dotyk, Božiu aktivitu v živote človeka. A nie na to, koľko toho človek má. To "opustiť všetko" zo strany učeníkov je prvý krok, aby Božia milosť a Božie požehnanie začalo účinkovať v ich živote.

Zvykneme si zalamentovať nad tým, aký je život ťažký. Ale je to naozaj tak? Chýba nám strecha nad hlavou? Mrzneme? Nemáme čo do úst? Padajú na nás bomby z neba? Človek nepotrebuje toho veľa pre časný život. Bola by bieda, ak by sme pre toto naháňanie sa za bohatstvom stratili večný život.

 

Evanjelium: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“ Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“