Jdi na obsah Jdi na menu

Viera predpokladom

26. 8. 2018

dovernost.jpgIntímnosť v sebe nesie neopísateľnú energiu (citovú i racionálnu). Vytvára sa vzťah dôvery, ktorá buduje most medzi dvoma osobami. Ona búra vzdialenosti a vytvára priestor pre zosúladenie pohľadov na život a životných vízii.

Ježiš skrze konanie a slová pozýva svojich učeníkov vstúpiť do dôverného vzťahu s ním. Nechce byť Pánom vzdialeným v akejsi pomyselnej hmle či tajomným bohom vzbudzujúcim strach. Lenže tieto slová u niektorých vzbudzujú rozhorčenie a nepochopenie: “Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!” Ježiš však pokračuje ďalej a povzbudzuje k ďalšiemu spoznávaniu: “...uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým.”

Vyjavuje tiež, prečo sa niektorí pohoršujú: “...niektorí z vás neveria.“ Dar viery je Božia ponuka, ktorá umožňuje prijať, zakúsiť a spoznať Božie tajomstvá. Ježiš to dobre vie: “Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.” Viera sa stáva podmienkou k prijatiu Ježiša a jeho posolstva. Istým spôsobom ide o podmienku k tomu, aby ľudské srdce bolo schopné načúvať Božiemu slovu a žiť ho. Viera sa stáva konkrétnym prežívaním dôverného vzťahu s Bohom.

 

Jn 6,60-69: Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“ Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář