Jdi na obsah Jdi na menu

Prvé a druhé

29. 8. 2014

Zakorenie v časnej realite je možné vidieť aj v ďalších aspektoch nášho života. Človek namiesto toho, aby prispôsoboval svoj život tomu čo je prirodzené, chce prirodzené prispôsobiť svojmu životu. Každý z nás si hneď môže vybaviť v mysli množstvá takýchto našich prispôsobení. 

http://www.brainlesstales.com/2013-09-21/whats-the-matter

Ľudí, ktorí nám trochu pripomenú pravdu alebo realitu o našom prispôsobovaní, veľmi rýchlo odpíšeme ako zaujatých, nechápajúcich, stredovekých či dokonca diskriminujúcich. Áno, každý človek má právo na slobodu, môže sa rozhodnúť. Ale vždy je pozvaný hľadieť za svoj subjektívny pohľad. A ako napísal pred 150 rokmi Kierkegaard, že tento náš “názor” si vieme podoprieť fantómom “verejnej mienky”, ktorý je s horlivosťou podporovaný massmediálnymi prostriedkami.

Ježiš je klasik. Ako sme mohli čítať v posledných dňoch pri liturgii (23. a 24. kapitola Matúšovho evanjelia), bezprostredne kritizuje farizejov a zákonníkov, ktorí podľahli subjektivite a svojím dojmom. Prekrútili si ešte aj Boží zákon, len aby podporili svoje dojmy, ako sa má prejavovať navonok život viery. Následne pozýva k prijatiu perspektívy večnosti a v tejto perspektíve hľadieť na časnosť. Teda hľadieť až za horizond našich dojmov a túžob. Nestratiť z očí tie principiálne úlohy, aby sme zodpovedne vedeli prežiť aj tie sekundárne.

Dnešné podobenstvo “O desiatich pannách” hovorí o očakávaní ženícha. To “vykročenie v ústrety” je primárna skutočnosť. Základná úloha, ktorú zobralo na seba týchto 10 panien. Sekundárna úloha mať so sebou lampy a olej, aby posvietili ženíchovi. Evanjelium prvých päť nazýva rozumných, teda tie, ktoré vnútorným prijatím úlohy naplnili druhotné očakávania. Čo už nie je možné povedať o tých ďalších piatich. Taktiež vykročili, ale ich vykročenie nebolo správne motivované. Možno ošiaľ, šaty, zabaviť sa na svadbe alebo iné skutočnosti. Teda motívom ich vykročenia nebolo očakávanie ženícha, ale iná pohnútka. Preto lampy zostali bez oleja a počuli nepríjemné slová od ženícha: “Nepoznám vás.”

Nestraťme zo svojho života zmyslel pre podstatné veci. Načo je dobré mať veľký dom - ak zostane prázny? Načo je mať drahé auto - ale vlastná babka ide do kostola s opuchnutými nohami pešo? Načo je mať smartfón - keď nezavolám vlastným rodičom? Načo je nám televízor - ak strácame možnosť byť s manželkou, manželom a deťmi? Načo je nám počítač a internet - ak zabíja v nás tvorivosť a čas? A ďalej… Pozerajme za horizont časných a pominuteľných predstáv. Aby naše deti a vnúčatá nestavali pomníky tým, ktorých sme svojím konaním “zabíjali”.

Ešte dovetok: Niekedy je lešie hodiť tablet o zem a rozbiť ho, ako stratiť pozornosť detí.

 

Mt 25,1-13: Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: »Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!« Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: »Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.« Ale múdre odvetili: »Aby azda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!« No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: »Pane, Pane, otvor nám!« Ale on im povedal: »Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.« Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.