Jdi na obsah Jdi na menu

Jedno je podstatné

25. 8. 2014

Od včerajška sa koná v meste Rimini stretnutie s názvom: “Smerom k perifériám sveta a ľudskej existencie. Osud človeka nie je ponechaný na neho samého.” Účasníkom poslal Svätý Otec František posolstvo, v ktorom okrem iného píše: “Pozývam Vás hľadieť na to, čo je v kresťanstve podstatné. Najväčšie problémy vznikajú, keď kresťanské posolstvo sa spojí so sekundárnymi problémami, ktoré nie najlepšie vystihujú jeho jadro (podstatu).”

http://simonaoberhammer.com/4411-incontra-la-dea-per-entrare-con

Nie je práve táto skutočnosť tá, ktorá rozhorčila aj samého Krista? Keď počúvame jeho tvrdé slová na adresu farizejov a zákonníkov: “Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci…” Dôležitejšie ako milovať a chváliť Boha sa pre nich stáva slepé a radikálne dodržiavanie Mojžišovho zákona. A tak zlato v chráme bolo dôležitejšie ako Boh, ktorý v ňom prebýva; alebo dar dôležitejší ako oltár, na ktorý ho kladieme.

Ježiš vyslovuje beda nad každým, ktorý zabudne na najdôležitejšie. Je to pozvanie k upriameniu svojho pohľadu na podstatu posolstva viery. Pretože to sa môže stať každému z nás. Napr. pri riešení mnohých morálnych a spoločenských skutočností: antikoncepcia, potraty, predmanželské spolunažívanie, manželstvo bez papiera, homosexualita, rodina, vzťahy a problémy v nich, a pritom môžeme zabudnúť na Božie: Nezabiješ, Nezosmilníš, Nepokradneš… a koniec-koncov na Milovať Boha a blížneho…

 

Mt 23,13.15-22: Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami! Beda vám, slepí vodcovia! Hovoríte: ‚Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho už viaže.‘ Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcuje? Alebo: ‚Kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, to ho už viaže.‘ Slepci! Čože je viac: dar, či oltár, ktorý ten dar posväcuje? Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom; a kto prisahá na chrám, prisahá naň i na toho, ktorý v ňom býva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí.“