Jdi na obsah Jdi na menu

Bdejte... buďte pripravení...

28. 8. 2014

Zvyknem si ráno prebehnúť aspoň nadpisy článkov z novín. Ak ma niečo zaujme, zbehnem pozrieť aj komentáre. Aký názor majú ľudia na danú tému či udalosť. Z týchto komantárov je možné vycítiť, že my ľudia začíname poriadne zapusťovať korene v tomto časnom svete. Akoby človek mal tu žiť večne a stratil z dohľadu skutočnosť smrti. Nehovorím, žeby sme mali mať strach zo smrti alebo večnosti, ale skôr slobodu voči časnosti. Jeden dobrý kňaz zvykne týmito alebo inými slovami poukázať na túto skutočnosť: “všetci raz budeme stáť pred Božou tvárou.”

Tomáš Halík hovorí vo svojej knihe Vzývan a nevzývan, že viditeľným znakom tejto skutočnosti je jedna z troch hodnôt, ktoré postmoderný človek uznáva: Bohatstvo.
http://www.mondokids.itAkosi už od malička máme v sebe, že materiálne je bližšie ako duchovné. Priložte prst ku dlani malého dieťaťa a hneď ho chytí. Človeku je bližšie to, čo môže uchopiť alebo vidieť. Obklopovaním sa bohatstvom chce naplniť túžbu po istote. Ono je odozvou na pocit straty nosného piliera základných humánnych hodnôt. Tento pocit, často vedie k zháňaniu sa po veciach, ktoré samotný človek nepotrebuje k svojmu životu. Človeku, ktorý odpísal perspektívu „raja a neba“ ako obyčajnú ilúziu, zostáva iba túžba po nekonečnom šťastí. Pre človeka, ktorý zničil „kresťanský mýtus o nebi“, ako konštatuje Halík, zostáva už len mýtus o Sisyfovi.

Teda stratou pozície viery, sa vytvára vákuum, ktoré je naplnené túžbou po blahobyte. Viera je predstavená ako postoj či rozhodnutie rozumu a vôle, pričom rozum poznáva nadprirodzené a prirodzené skutočnosti, a vôľa sa slobodne pre nich rozhoduje. Ide o rozhodujúcu otázku, ako zdôraznil pápež Benedikt XVI.: "Otázka Boha nie je pre človeka teoretický problém ako napríklad otázka, či mimo periodickú sústavu prvkov jestvuje ešte ďalší doteraz neznámi prvok. Otázka Boha je vrcholne praktickou záležitosťou, ktorá sa prejavuje vo všetkých oblastiach nášho života." Človek má dve možnosti: žiť, akoby Boh nejestvoval a nerátať s ním; alebo žiť, akoby Boh jestvoval a bol pre človeka určujúcou skutočnosťou. Človek v tejto otázke nemá možnosť neutrality. Viera sa stáva spôsob, ako dať prežívanej skúsenosti nový význam. Pod jej zorným uhlom pohľadu človek vníma skutočnosť v novom svetle. Človek presahuje svoj pohľad zameraný na seba a svoje vlastné dobro. Viera sa stáva hodnotou, ktorá motivuje neustále k dobru. A to pre dobro samotnej veci.

To je prežívanie Kristovej výzvy z dnešného evanjelia: “Bdejte…” a “…buďte pripravení…” Prežívanie života pod zorným uhlom večnosti.

 

Mt 24,42-51: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde‘ a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.“