Jdi na obsah Jdi na menu

Blížny je pri tebe

26. 8. 2014

Ježiš pokračuje s kritikou farizejov a zákonníkov, ktorí sa vo svojom učení zameriavajú na sekundárne veci a podstané veci vo vzťahu voči Bohu strácajú svoju silu a význam. Aj preto Ježiš vo svojej kritike pomenuváva skutočnosti, na ktoré treba hľadieť spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto všetko sme pozvaní prežívať voči Bohu a voči ľuďom. To, čo Ježiš ďalej zdôrazňuje je zvnúrornenie tohto prežívania.

Zvykneme si večer spytovať svedomie. Skonštatujeme, že sme nikomu neublížili. Ale je to dostatočné? Totiž vnútorná láska vedie k prijatiu druhého s otvorenou náručou. Ak upriamime svoje srdce na lásku voči Bohu a ľuďom, ona sa následne prejaví aj v konkretných skutkoch spravodlivosti, milosrdenstve a vernosti. Prežívaním týchto skutočností nie je možné, aby toľko manželstiev bolo rozbitých, rodín rozhádaných, zanedbaných detí... Ako to povedal pri istej príležitosti Sv. Otec František nám kňazom, aby raňajšie zastavenie smerovalo k obnove svojho povolania, každý kresťan je pozvaný obnoviť si to svoje krstné povolanie. Teda vstať s myšlienkou spravodlivosti, milosrdentva a vernosti. Ako by vyzeral svet, ak by všetci otcovia pochopili povolanie, žiť spravodlivosť voči svojim deťom (nie cigarety ale kurz klavíra pre deti; nie množstvo peňazí ale čas strávený s deťmi... atď)? Ako by vyzeral svet, ak by všetci prežívali milosrdenstvo voči tým, ktorí nám ublížili (odpustiť deťom, rodičom, susedom...)? Ako by vyzaral svet, keby manželia, kňazi, rehoľníci, zamestnanici prežívali a obnovovali si denne vernosť voči sľubom a úlohám? 

http://animalglamour.net/archives/17Rímski ľudia ma veľmi neoslovili. Zdá sa mi, že každý z nich je akosi zahľadený sám do seba a málo vníma prítomnosť toho druhého. Starší poznačení ťarchou života pozerajú na mňa ako na zjavenie, keď im pozdravím. 40-50 zvesený pohľad hlboko pod nohy, asi musia dávať pozor, aby nestúpili do šťastíčka (rozumej do psích exkrementov). A mládež samozrejme slúchatká v ušiach, započúvaní asi do dôležitej prednáške o ľudskej komunikácii a altruizme. To je zvyčajný pohľad na Rimanov, ponáhľajúcich sa kdesi a bez záujmu o druhého.

Pochadzajúc z prostredia, ktorý je poznačený altruistickým pohľadom našich babiek, je mi takýto postoj dosť individualistický a egoistický. Slovensko, nenechaj si zobrať to najkrajšie: otvorenosť pre druhého!

A ešte dovetok: Na ceste do farnosti stál na chodníku muž-arab a telefonoval. Na sebe mal oblečené jednoduché tričko a na chrbte nápis Germany. Okolo išla pani v rokoch a nahlas mu povedala: "No, choďte si všetci do Nemecka. Však, uvidíte ako vás všetkých tam pozatvárajú". Aj to je ľudský altruizmus?

 

Mt 23,23-26: Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty! Slepý farizej, vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka!“