Jdi na obsah Jdi na menu

K podstate

25. 8. 2015

https://alessandrovella.files.wordpress.com/2012/05/schemi-mentaZvykli sme si na cukrovanie v medziľudských vzťahov. Človek sa bojí človeku povedať (celú) pravdu. Ešte aj tie potrebné a nepríjemné veci sa snažíme zaobaliť do pozlátka, aby sa ten druhý neurazil; aby nás neomietol; aby nás neodsunul na druhú koľaj. Radšej sa tomu vyhneme, len aby „nebolo peklo v dome“ (ako si to zvykneme ospravedlniť). Na druhej strane by bolo trápne, ak by sme tým druhým neustále vážne veci vyhadzovali na oči.

Ako nám to dnešný úryvok z evanjelia predstavuje, Ježiš nemá problém pomenovať priamo skutočnosti: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci“, nie je Ježišovým zvolaním len pre určitú skupinu ľudí pred 2000 rokmi. Je veľmi prísny s každým, ktorý manipuluje so Sv. Písmom. S tým, kto si Božie slovo prispôsobuje. Ježiš tu hovorí o troch dôležitých aspektoch, ktoré neustále pohlcujú horlivých veriacich: 1. ide o kultúrne deformácie (zákonníci) samotného Božieho posolstva spásy; 2. nezabúda ani na deformáciu praxe a zákonov (farizeji) ustanovených Bohom podľa ľudskej svojvôle; 3. rozpoznanie vlastného pokrytectva pri konaní dobra, kedy učeník nie je hnaný láskou voči Bohu a blížnemu.

Aj my kresťania v súčasnej dobe sa môžeme dostať do pozícii farizejov, zákonníkov alebo stať sa pokrytcami. Preto každodenná osobná modlitba a odhaľovanie pravdy o sebe v dialógu s Bohom je neustálou školou pravého nasledovania Ježiša. Nie je to jednoduché a často ani príjemné - ale veľmi potrebné. Neustále skúmanie nášho duchovného života a vzťahu s Bohom, ktorý sa nutne premietne do nášho vzťahu s druhými ľuďmi. Bolo by smutné, ak by sme „hovorili jazykmi“ a nemali by sme vľúdneho slova pre blížneho; ak by sme budovali Božie chrámy a nevytvárali domov; aktívne podporovali charitatívne a výchovne diela a nemali čas na vlastnú rodinu… Práve spoločenstvo v Bohom nás privedie hľadieť na toho najbližšieho.

 

Iné zamyslenie k tomuto úryvku z evanjelia: Blížny je pri tebe.

Mt 23,23-26: Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty! Slepý farizej, vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka!“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář