Jdi na obsah Jdi na menu

Návrat

5. 9. 2014

http://aforismi.meglio.it/img/frasi/vecchiaia.jpg

Zamýšľali sme sa niekedy, aký postoj máme k názorom od nás starších ľudí? Ako vnímame ich pohľad na súčasné dianie vo svete? Nehovorím o všeobecných postojoch ľudí na ulici alebo tých, ktoré nám média prezentujú ako starodávne, stredoveké či zastaralé postoje. Hovorím o postoji voči názorom našich rodičov a starých rodičov, ktorí formovali alebo formujú naše vnímanie sveta. Tých, od ktorých sme dostali tie najvzácnejšie skutočnosti - život, výchovu, hmotné zázemie, motiváciu k poznaniu a štúdiu, ďalšie. Nie je tu práve stret medzi tým, čo je nové a tým, čo je staré?

Text dnešného evanjelia predstavuje stret medzi Ježišom a židovskými pohlavármi. Títo kritizujú prístup Ježiša a učeníkov k predpísanému pôstu. Niečo, čo je pre nich podstatné, čo dodržiavajú dlhodobo a je súčasťou života tradícií. Podľa nich, nedodržiavanie týchto tradícií znamená popretie života viery.
Kristus ich postoj definuje prostredníctvom obrazu šiat alebo vína. Upriamuje ich pozornosť ešte hlbšie ako je ich tradícia. Teda nehovorí, že pôst je nepotrebný ani ho neruší. Poukazuje na zmysel a pôvod pôstu. Ich pozornosť sa upriamuje na čas pôstu a spôsob postenia. Kristov pohľad na význam pôstu, od ktorého je možné zadefinovať čas a spôsob pôstu. Teda odstránenie nánosov času a odhalenie pravého významu. To síce hneď neznamená, že tieto nánosy museli hneď zničiť pôvodný zámer. Mohli ho uchovať a ochrániť pred zničením. Ale to neznamená, žeby sme nemali poznať pravý význam a podstatu.

Trochu zabrdnem do diania na Slovensku: nie je snaha Aliancie za život v boji o zadefinovanie rodiny také odstránenie všelijakých nánosov, ktoré sa vytvorili v dejinách? Znovu poukázanie na zmysel a podstatu rodiny a manželstva, ktoré bolo zadefinované Bohom? Niektorým je to nepríjemné: pretože si vytvorili časom iné schémy a predstavy o tom, ako sa dá žiť spoločenstve. Koniec-koncov zaznievajú slová Krista: "Staré je lepšie." Možno nakoniec nebude referendum o hodnote rodiny, alebo bude zmarené či prekrútené. A práve tieto negatívne nánosy umožnia v mnohých zachovať pravý význam rodiny. Umožnia ľuďom zorientovať sa v tématike a oddeliť to, čo je staré od nového; pôvodné od chvíľkového. Vždy tu boli a budú ľudia, ktorým vyhovujú chvíľkové nálady.

Prijmime pozvanie znovu a znovu sa vrátiť ku posolstvu evanjelia. Súčasne si potom vážiť to, čo umožnilo zachovať jeho skutočný význam.

 

Lk 5,33-39: Farizeji a zákonníci povedali Ježišovi: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú.“ Ježiš im povedal: „Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v tých dňoch, sa budú postiť.“ Rozpovedal im aj podobenstvo: „Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno treba naliať do nových mechov. A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie: ‚Staré je lepšie.‘“