Jdi na obsah Jdi na menu

Prekvapený Božou prítomnosťou

3. 9. 2018

pritomnost.jpgAko často nás prekvapia niektorí ľudia svojím správaním. Keď prejavia reakcie, ktoré by sme neočakávali. Napríklad, keď malé dieťa koná zodpovednejšie ako dospelý človek; alebo keď chlapec onálepkovaný ako grázel pomôže nezištne cudziemu človeku…

Pred Nazaretčanmi stojí Ježiš, ktorý ich prekvapuje svojím správaním. Na začiatku svojho verejného účinkovania, im predstavuje odkiaľ pochádza jeho sila, a to citujúc proroka Izaiáša: "Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným.” Prorok i Ježiš sú si vedomí prítomnosti Božieho ducha. Ježiš realizuje Božie prisľúbenia prostredníctvom sily Ducha. A to privádza k prekvapeniu obyvateľov Nazaretu.

Nazaretčania nevedia prijať, že pred nimi nestojí len Ježiš-človek ale i Boží Syn, v ktorom pôsobí Otcov Duch. Pre človeka, ktorý nie je naplnený Božím duchom je ťažké objaviť a prijať túto skutočnosť. Následne prechádzajú od prekvapenia k hnevu. Skúsme načúvať pozorne Božím slovám pod dohľadom múdrosti a sily Ducha Svätého, aby sme neupadli do podobnej situácie. A radšej sa nechali prekvapiť Božou prítomnosťou.

 

Lk 4,16-30: Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“ On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti.“ A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“ Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář