Jdi na obsah Jdi na menu

Podstata zákona

6. 9. 2014

Neviem, či si to dobre pamätám, ale prednášajúci na Kánonickom práve nám zdôrazňoval, že pri vysvetľovaní zákona je dôležitý "úmysel zákonodarcu". Pochopiť, prečo bol ten zákon alebo nariadenie zadefinované. Ináč sa samotný zákon vytrhne z kultúrneho a sociologického kontextu. 

http://community.secondlife.com/t5/Second-Life-Viewer-Basic-Mode

Aj v strete Ježiša a farizejov vyvstáva spor o dodržiavaní zákona soboty. Sú tu dve skutočnosti, ktoré sú vyzdvihnuté samotným Ježišom:
Po prvé: zmysel samotného nariadenia, ktoré pozýva človeka svätiť deň, kedy Boh dovŕšil stvorenie a odpočíval. Teda pozvanie pripodobniť sa Bohu a oddýchnuť si a nechať oddýchnuť aj stvorenie.
Po druhé: skutočnosť je, že Boh je tvorcom zákona a je nad zákonom. Kristus je Boh. Tak, ako v zázrakoch má moc porušiť zákony prírody a Božskou mocou zmeniť skutočnosti, tak môže pre dobro človeka porušiť zákon soboty, ktorý stanovil. Dokonca pozýva, aby aj pre človeka zákon lásky bol viac ako zákon soboty a oddychu.

Sme povolaní vo svojom živote neustále prehodnocovať a lepšie definovať rebríček hodnôt. Nerobme to však podľa ľubovôle, ale podľa pod zorným uhlom Evanjelia. Sám Kristus nám chce pomôcť rozoznať podstatu každého zákona a aj jeho hodnotu a dôraz. Zaťítajme sa do jeho slov pre pochopenie významu a zmyslu každého ustanovenia či usmernia pre život viery.

 

Lk 6,1-5: V istú sobotu išiel Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?“ Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“