Jdi na obsah Jdi na menu

Rozriedení kresťania

3. 9. 2014

Včera som načrtol zaujímavý paradox: “poznanie stavu Cirkvi zo strany jej kritikov”. Ich odporúčania skĺznu do výzvy, aby kresťania boli viac tolerantní a menej horliví v presadzovaní dobra v samotnej spoločnosti. Vzorom pre takýto tolerantný alebo aj laxný postoj by mal byť sám Kristus alebo súčasný Svätý Otec. 

http://ilnapoletano.org/2014/04/brera-e-il-vino/

A hneď na to doobeda som si prečítal príhovor Svätého Otca Františka z poslednej nedele, kde sa nachádza urgentná výzva: “Je smutné stretnúť „rozriedených“ kresťanov, ktorí sa zdajú byť riedeným vínom a nevedno, či sú kresťanmi alebo svetákmi, tak ako o riedenom víne sa nedá povedať, či je to víno, a či voda! Toto je smutné.” Smutné vidieť okolo seba kresťanov, ktorí nežijú naplno svoju vieru a nešíria ju svojimi slovami a skutkami.

Dnešné evanjelium nám predstavuje Krista, ktorý “nespí na vavrínoch”. Ježiš nezostáva na mieste, kde sa má super a je o neho postarané. Potom, čo ohlási blízkosť Božieho kráľovstva slovom alebo zázrakmi, rozhodne sa odísť aj do iných krajov a miest. Napriek tomu, že domáci ho prosia, aby zostal, on prezentuje svoje rozhodnutie: “Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.” Opúšťa pohodlie prijatia v Kafarnaume a smeruje na nové miesta. Tak napĺňa vôľu Toho, ktorý ho poslal.

Aj my sme Kristovi učeníci a dostali sme pozvanie byť horliví a nadšení pre evanjelium a pre Božie kráľovstvo. Schopní výjsť zo svojho komfortu a ohlásiť radostnú zvesť Evanjelia. Boh nechce od nás, ktovie aké veľké veci. Pozýva nás k malým krokom pri bodovaní tohto diela. Môžeme to urobiť aj v prostredí našej rodiny: napr. dnes zavolať niekomu, kto potrebuje počuť povzbudivé slová; napísať nejaký email s posolstvom Evanjelia; poslať nejakú sms alebo správu vzdialenej osobe. Ide o realizáciu toho, čo Svätý Otec František pomenoval "výjsť na perifériu”.

 

Lk 4,38-44: Keď Ježiš vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich. Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: „Ty si Boží Syn.“ On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš. Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.“ A kázal po judejských synagógach.