Jdi na obsah Jdi na menu

Postupný rast

4. 9. 2014

V dnešnom evanjeliu máme predstavené dve skupiny ľudí. Je tu dav, ktorý sa tlačí pred Ježiša, pretože chce počuť Božie slovo. Nadšene počúva, čo Ježiš hovorí. Bez mikrofónu a reproduktorov bolo potrebné pristúpiť blízko a pozorne načúvať. Jednotlivec sa nemohol postaviť do pozície anonymného a nezaujatého pozorovateľa vzadu v kostole. Musel zaangažovať svoje schopnosti, aby mohol prijať ponúkané.
Druhej skupine sú budúci učeníci, ktorí s pochybnosťami počúvajú Kristovú výzvu: “Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!” Ako zdatným rybárom sa zdá spustenie sietí počas dňa ako márnenie času a síl. A k tomu ešte počas noci nič nechytili. Možno povzbudení obsahom Ježišových predchádzajúcich slov či množstvom počúvajúcich v zástupe prijímajú výzvu.

Ježiš chce všetkým dať slová večného života. Hľadá spôsob ako poučiť zástupy - sadá si do loďky a z vody poučuje zástupy; hlas nad vodou sa lepšie šíri - ale zároveň aj spôsob ako navnadiť budúcich učeníkov, aby zanechali svoje zamestnanie a išli za ním - otvára im oči, aby spoznali aké dielo vytvorí v ich živote blízkosť Božieho kráľovstva. Kristus naozaj nenecháva bokom od milosti žiadneho človeka. Potom, čo ukončí poučovanie zástupu, nasmeruje svoj pohľad aj na budúcich učeníkov.
http://4.bp.blogspot.comPočúvať Krista a následne uskutočňovať jeho výzvu prináša požehnanie do života človeka. Ale Kristus sa tu nezastaví a ponúka človeku omnoho väčšiu výzvu, ale zároveň ešte väčšie požehnanie. Na prvý pohľad sa zdá, akoby Ježiš skúšal Petra a spoločníkov, ako to robíme my ľudia. Kristus však pozná srdce človeka a nepotrebuje ho skúšať. Ale my ľudia potrebujeme vo svojom živote zakúsiť čiastočnú radosť z Božej odmeny a záchvevy Božej lásky. To nadchýna človeka ešte s väčším elánom odpovedať na Božie volanie. Čiže Kristus prináša skúsenosť postupného rastu.

Prijatiu takejto skúsenosti nie je naklonená mentalita dnešného spôsobu nadobúdania. Dnešný človek chce všetko a zaraz. Nevieme čakať a uspokojiť sa s postupným rastom. Je to možné vnímať v zamestnaní. Mladý nastupujúci chce hneď toľko, ako človek s 40.ročnou praxou. Prečo by som nemohol nastúpiť rovno na miesto riaditeľa? Nepremieta sa toto zmýšľanie aj do nášho duchovného života? Život s Kristom očakáva postupný rast, ktorý sa realizuje v neustálom počúvaní a realizovaní Kristovej vôle v stále väčšom nadšení.

 

Lk 5,1-11: Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.