Jdi na obsah Jdi na menu

Začiatok

3. 9. 2015

http://www.frasiaforismi.com/wp-content/uploads/2012/01/301013_2Všetko musí kdesi začať. Pričom si uvedomujeme, že začiatok je čosi dôležité a podstatné. Totiž podmieňuje a definuje budúce kroky. Napr. rodičia, ktorých deti včara prvý krát zasadli do školských lavíc, iste tŕpli ako to dopadne. Či syn alebo dcéra sa hneď pozitívne alebo negatívne naštartuje. Či každé ráno to bude neustála vojna alebo pohoda pri vyprevádzaní.

Povolanie je tiež istý začiatok. Vykročenie učeníkov v nasledovaní svojho Majstra. Ak si otvoríme Markovo evanjelium, povolanie apoštolov nasledovať sa nachádza na začiatku evanjelia. Chce tým zdôrazniť, že ono je základom a počiatkom kresťanského života. Kdežto Lukáš vo svojom evanjeliu ho kladie doprostred. Predchádza mu pozorovanie. Apoštoli už pozorujú a skúmajú Ježišovo konanie a ohlasovanie. Dokonca sú osobne vtiahnutí do jeho diela, keď Ježiš využíva ich rybársky čln k ohlasovaniu, vstupuje do ich príbytku či uzdravuje ich blížnych. Sú pozvaní zatiahnuť na hlbinu a spustiť siete. Poslušnosťou voči jeho výzve (Božiemu Slovu) zakúšajú požehnanie a ovocie v bohatom úlovku. V tomto prežívaní Kristovej prítomnosti sú apoštoli pozvaní ešte k hlbšiemu vzťahu.

Pri tomto obraze som si uvedomil, že život učeníka - či už kňaza, rehoľníka alebo laika - zavše vstúpi do svojej všednosti a sterility. Námaha, povinnosti, nestíhanie, ponáhľanie sa sú súčasťou nášej každodennosti. Ako to vyjadrila istá mamička svojmu psychológovi, keď hovorí: “Môj deň je samé upratovanie po deťoch, žehlenie, varenie, pranie, dávanie pozor, zlostenie sa… je to jednoducho povedané trápenie.” Odpoveď psychológa bola mnohovravná: “Milá moja, to nie je trápenie, to je ŽIVOT.”
Dokonca táto sterilná každodennosť - tento život - môže byť prežívaná s Kristom po boku. Ale, až keď je počúvnuté (nie len vypočuté a premeditované) jeho slovo, život začína prinášať ovocie. Až vtedy rastie “ľud počúvajúcich a nasledujúcich”. Môžeme si byť istí, že nás Boh nenechá v našej sterilite a neustále nám bude prinášať na prvý pohľad “šokujúce a nezmyslené” návrhy, ktorých prijatím premeníme svoj život na jedno veľké dobrodružstvo. Toto je povolanie. Toto je zanechanie všetkého a nasledovanie.

 

Ďalšie zamyslenia k tomuto textu: Postupný rast.

Lk 5,1-11: Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář