Jdi na obsah Jdi na menu

Čo teba do toho?

2. 9. 2014

Možno aj vy máte skúsenosť z ľudí, ktorí sú negatívne naladení voči viere, Bohu či Cirkvi. Napriek tomu je zaujímavé, ako dobre poznajú niektoré oblasti viery, náboženského života Cirkvi a dejín Cirkvi. Tieto poznatky, často vytrhnuté z kontextu, používajú na zdôvodnenie svojich argumentácií a podopretie svoji dojmov či tvrdení. Zväčša toto poznanie nadobudli v čase, keď sa hlásili k veriacim a boli aj aktívni vrámci spoločenstiev. Možno ovplyvnení svojou laxnosťou alebo jednou-dvoma negatívnymi skúsenosťami odmietli stavať svoj život na viere. Svoju pozornosť potom upriamili na kritiku toho, čo definovalo a napĺňalo ich dovtedajší život.

V dnešnom evanjeliu môžeme čítať ako diabol dobre pozná Krista. Ježiš potom, ako odchádza z Nazareta prechádzajúc Galileou prichádza do Kafarnauma. Tam stretáva človeka posadnutého zlým duchom. Zlý duch prítomný v človeku veľmi dobre vie, kto stojí pred ním: “Viem, kto si: Boží Svätý.” Dokonca popisuje Kristovu činnosť: “Prišiel si nás zničiť?" Diabol dobre pozná lásku Boha voči stvoreniu a voči človeku. Pozná aj jeho túžbu ustanoviť znovu poriadok v živote človeka. Robí to následne vyhnaním nečistého ducha z posadnutého. Ustanovuje poriadok, ktorý umožňuje človeku vidieť krásu tohto sveta a milovať v tomto svete. 

http://www.desideratadomus.it/fatti-gli-affari-immobiliari-tuoi.

Toto sa deje pri každom stretnutí s Kristom. Tie slová: “Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?” sú výkrikom nášho egoizmu a pýchy. Máme svoje predstavy o živote, túžby a skutky, ktorými ich naplňujeme. Toto smerovanie kdesi, ale nemusí byť v zhode s Božou vôľou. A preto Boh nám posiela “prorokov”, ktorí nám chcú znovu pripomenúť jeho vôľu s nami. Nepoužijeme podobné slová, ako to urobil nečistý duch: “a čo teba do toho?” 
V pozadí úryvku evanjelia máme dve pozvania: Ad1) pozvanie ku pozitívnemu prijatiu Kristovej prítomnosti. Ona nás vyrušuje z našej ospalosti a vytrháva z našej zakorenenosti vo vlastných predstavách. Nie je to na prvý pohľad príjemné a možno to prevráti náš život na ruby. Ale vnesie do neho nový elán a ducha dobrodružstva. Ad2) prijmime aj tých, ktorých nám posiela Boh do cesty. Sú to praví proroci, ktorí nám pripomínajú jeho vôľu. Veď priateľa poznáš podľa toho, že jeho pohľad sa nezastavuje na tvojej osobe. Jeho pohľad je nasmerovaný na Krista, ku ktorému chce priviesť aj Teba.

 

Lk 4,31-37: Ježiš zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc. V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom: „Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu. Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“ A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.