Jdi na obsah Jdi na menu

Mária

12. 9. 2014

Niekedy sa zlostíme nad tým, že Boh nám neodpovedá alebo nechce viesť dialóg. Ponajprv treba zdôrazniť, že Boh nie je automat, do ktorého vložíme modlitbu a vyjde výsledok. Ale ak čítame Sv. Písmo nachádzame, že Boh je vždy pripravený odpovedať na naše otázky. Tak, ako bol pripravený odpovedať Márie, potom čo jej zveril úlohu a ona ju prijala. Máriína otázka nesmeruje ku odmietnutiu ale smeruje ku realizácie: “Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?” Hľadá pomoc k naplneniu zverenej úlohy.

http://filiaecclesiae.files.wordpress.com/

Skúsme sa zamyslieť, aká je naša reakcia na zverenú úlohu? Boh nám prostredníctvom ľudí alebo situácií zveruje mnohé úlohy, ktoré môžme prijať, ignorovať alebo odmietnuť. Prijať a pýtať sa či hľadať spôsoby realizácie. Ignorovať a tváriť sa, že sa ma to netýka. Odmietnuť a dokonca spochybniť dobro, ku ktorému Boh volá.

Mária prijíma zverenú úlohu, dokonca nechce ju vyriešiť sama, ale necháva Boha, aby našiel riešenie. Aktívne sa otvára Božiemu pôsobeniu a aktívne spolupracuje na jej naplnenie. Nechajme Boha nech nás vedie a my vykročme za ním.

 

Lk 1,26-38: Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář