Jdi na obsah Jdi na menu

Protipóly života

8. 9. 2014

http://bambinisinasce.wordpress.com

Veľmi rád sa zamýšľam nad úryvkom z prvej kapitoly z Matúšovho evanjelia. Prináša hlbokú myšlienku pre správanie každého muža. Pamätám si z prednášok zo psychológie, kde prednášajúci nám zdôrazňoval rozdiely medzi myslením muža a ženy. U ženy prevažuje intuícia a u muža myslenie. Aj preto v ľudovej tradícii sa vytvorilo tvrdenie: žena uvažuje srdcom a muž hlavou. Z toho pochádza aj ďalšia skúsenosť: muž má byť hlavou rodiny a žena jej srdcom.

Dnešné evanjelium nám prináša takýto postoj Jozefa, ktorý je obrazom uvažujúceho muža nad situáciou, v ktorej sa nachádza jeho rodina. Postoj rozvážnosti a uvedomelosti. Nejedná pochabo, a preto dokáže zaujať jasný a spravodlivý postoj.

Je to pozvanie pre všetkých mužov k nadobúdanie čnosti rozvážnosti. Ona sa buduje skrze uvažovanie. Priestor ticha, kde si muž môže usporiadať hodnoty a postoje. Pre kresťana takýmto časom je kresťanská modlitba, kde človek nezostáva sám uzatvorený v problémoch, ale dostáva odpoveď. Túto odpoveď nemusí dostať hneď alebo nemusí dostať vždy. Totiž podmienkou prijatia odpovede od Boha je byť naladený na Božiu vlnu.

 

Mt 1,18-23: S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.