Jdi na obsah Jdi na menu

Hodnotenie

12. 9. 2015

milosrdenstvo.jpgPosudzovanie a hodnotenie sa stalo súčasťou každodenného života. Deje sa to nielen v profesionálnom ale i osobnom živote. Veď, kvôli čomu vypisujeme štatistiky, prezentujeme objemy vykonaných úloh či prežitých skúseností. Nejde len o samohodnotenie ale aj o hodnotenie podriadených nadriadenými. Hodnotenie v pedagogike znamená „porovnávanie niečoho s niečím, pri ktorom rozlišujeme relatívne ‹lepšie› od ‹horšieho› a vyberáme ‹lepšie›, alebo sa snažíme nájsť cestu k náprave či aspoň zlepšenie ‹horšieho›.” Aj dnešný úryvok evanjelia hovorí o hodnotení. Chcem len pripomenúť, že nadväzuje na ten predchádzajúci o milosrdenstve (odporúčam si prečítať).

V dnešnom môžeme čítať Ježišove slová: “Každý strom možno poznať po ovocí.” A tak sa právom čitateľ môže pýtať: Tak môžem alebo nemôžem posudzovať. Ježiš tieto slová hovorí svojim vlastným učeníkom, tým ktorí ako prví sú pozvaní vybrať z vlastného oka brvno. Či je táto potreba alebo nie, poznajú podľa toho, čo vynášajú z vlastného srdca: “Veď z plnosti srdca hovoria jeho (učeníkove) ústa.” Prerozprávané na drobné: ak učeník hľadí a posudzuje zlo spáchané spolubratom, jeho srdce je zahľadené a naplnené tým zlom. Ak hľadí na krásu a dobro bytosti, ktorá stojí pred ním, jeho srdce je zahľadené na dobro. To, že veci sú zlé alebo dobré nespočíva v samých veciach (ony sú vo svojej podstate dobré, tak ako človek bol stvorený ako dobrá skutočnosť), ale spočíva v pohľade človeka na ne. Zlé srdce je citlivé iba na zlo, dobro nevidí a naopak. Iba rozpoznanie toho, že vlastné srdce je zlé, je predpokladom na prijatie milosrdenstva a následné spoločenstvo s tým, ktorý je dobro. Teda s Bohom.

Ako nám to pripomína celá 6. kapitola Lukášovho evanjelia: Naše zlo voči blížnym je chýbajúce milosrdenstvo v našom srdci. Základom zla je slepé oko, ktoré nevidí vlastné zlo a necíti potrebu milosrdenstva. Následné je zaslepené, aby videlo dobro okolo seba. Krása pozvania súčasného Svätého Otca spočíva v oslobodení nášho srdca od Zlého skrze milosrdenstvo vyliate Nebeským Otcom. Toto prijaté milosrdenstvo pretvorí nielen naše videnie, ale aj celé naše konanie. Aby ako oslobodení ľudia sme zo svojho srdca vynášali opravdivé dobro. Tu začína cesta obrátenia a cesta kresťana.

 

Podobné zamyslenie (na doplnenie): Vrátiť sa späť.

Lk 6,43-49: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Čo ma oslovujete: ‚Pane, Pane,‘ keď nerobíte, čo hovorím? Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a uskutočňuje ich. Podobá sa človekovi, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre postavený. Ale kto ich počúva, a neuskutočňuje, podobá sa človekovi, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Keď naň narazila voda, hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář