Jdi na obsah Jdi na menu

Pravda o Bohu

9. 9. 2015

http://www.anthroposmagazine.com/wp-content/uploads/sites/8/2014V živote platí presne to, čo vyjadrujú slová: “nie je všetko tak, ako sa zdá na prvý pohľad”. Vyjadrujú názor, že človek musí ísť k podstate a do hĺbky, aby opravdivo spoznal skutočnosti. To platí aj pri dnešnom evanjeliu, ktoré nemusíme správne pochopiť a rýchlo upadneme do omylu.

Ježiš má vo svojom pôsobení úspech. Lukáš jasne hovorí, že ho nasleduje: “veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia”. Počujú jeho posolstvo a výzvy, ktoré sú potvrdené mesiášskymi skutkami, o ktorých hovoria proroci a Písmo. Do tejto atmosféry Ježiš vyjavuje Boží súd nad svetom. Zjavuje svoj spôsob hodnotenia skutočností, ktorý je totálne odlišný od toho nášho ľudského. Blahoslavenstvá predstavujú “manifest” Božieho kráľovstva, ktoré by mali byť pribité na dvere každého chrámu a každého príbytku, kde sa stretávajú kresťania. Blahoslavenstvá pre chudobných a lamentácie pre bohatých.

Bolo by omylom, ak by sme začali blahoslavenstvá posudzovať "pod zorným uhlom morálky". Akoby hovorili, čo má “robiť človek”. Človek v nich nie je pozvaný k realizácii. To, ako má konať človek, bolo vyjadrené na hore Sinaj prostredníctvom Mojžiša a Desatora. Tam je jasný návod na morálne ľudské konanie. Na rozdiel od Mojžiša, Ježiš zjavuje pravdu o Božej tvári a Božom konaní.
Blahoslavenstvá totiž pripomínajú učeníkovi: “čo robí Boh a ako koná v ľudských dejinách”. A je veľmi dôležité pre učeníka toto konanie poznať. Život učeníka je práve o tomto: učenie sa načúvať Bohu, prijímať ho a v pravý čas prinášať ovocie. A zároveň chápať, že práve to, čo prijímame od neho, nás uschopňuje k tomu, aby sme prežívali šťastie. Takže, dnes prestať lamentovať a prijímať jeho milosti.

 

Ďalšie zamyslenie k úryvku: Kde je šťastie?

Lk 6,20-26: Ježiš uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať! Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář