Jdi na obsah Jdi na menu

Zastaviť nenávisť

10. 9. 2015

http://images2.corriereobjects.it/methode_image/2015/09/08/EsterDnes v noci som nemohol spať. Mal som pred očami obraz utekajúceho muža, ktorý niesol vo svojom náručí chlapca, a k tomu ešte plnú igelitku a na pleciach ruksak. Bol to muž, už nie v najmladších rokoch, predsa niesol v náručí chlapca. Nebolo to dieťa, ktoré by nemohlo utekať po svojich. Asi ho musel mať rád, neviem. Neviem ani to, či utekali pred niečim alebo za niečim. Ale vidieť ich takto bežať, v tom obraze som našiel lásku a nádej. Lásku muža, ktorý nesie váhu chlapca, ktorého nechce stratiť. Nádej v srdci, že dôjdu do vytúženého cieľa. To som tam videl (možno tam bola aj viera - viera, že Boh sa postará). V tomto behu troch čností ich podrazila nastavená ľudská noha. Obraz sa zmenil. V tvári muža sa zjavila nenávisť. Kto zastaví nenávisť?

V Blahoslavenstvách sme čítali o tom, ako koná Boh skrze svoju milosť a milosrdenstvo voči biednym a chudobným. Ježiš v nasledovnom úryvku predstavuje správanie tých, ktorí prijali jeho milosť a milosrdenstvo. Aké je ich ovocie, ktoré prinášajú skrze prijatú milosť. Milujú, pretože prijali Božiu lásku. Odpúšťajú, pretože prijali Božie odpustenie. Darujú, pretože sami prijali Božie dary. Sú silné jeho slová: “Vám, ktorí ma počúvate, hovorím…” Ježiš práve týmto, ktorí sa rozhodli načúvať Bohu, prijímať ho a v pravý čas prinášať ovocie, hovorí tieto slová. Ide, teda, o katechézu vlastným učeníkom. Poďme si ju rozobrať na drobné:

Vo svojej podstate tento úryvok zjavuje tri skutočnosti:

  1. kto je Boh pre mňa: v Ježišovi sa zjavuje tvár Boha, ktorý ma miluje, aj keď som jeho nepriateľom. Koná dobro, aj keď ja konám zlo. Žehná mi, aj keď ja zlorečím. Aby som žil, je ochotný položiť svoj život. Odieva ma, aj keď ja ho obnažujem. Jeho láska je dve míľe pred mojou zlobou.
  2. kto som ja pre Neho: zjavuje mi to vo svojej láske. Som nekonečne milovaný, aj keď sa správam ako nepriateľ, nenávistník, násilník, vrah či zlodej. Na mňa, ktorý sa nachádzam v týchto situáciách, vylieva svoju lásku. Teda poznať Boha, znamená rozpoznať jeho ponúkajúcu lásku.
  3. a kto mám byť pre iných: následne jeho slová mi zjavujú, čo mám robiť a ako sa mám správať voči iným. To, čo on urobil pre mňa, sa stáva príkazom pre mňa. Aby som sa stával tým, čím som. Homo homini lupus (človek človeku vlkom) sa stáva homo homini Deus (človek človeku Bohom). Toto je moje povolanie Božieho dieťaťa.

Teda nám ponúka štyri prikázania: milovať, konať dobro, žehnať a modliť sa za svojich nepriateľov. Takýmto spôsobom môžeme prekonať zlo. Pretože platí jeho výzva: “Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!” Kto teda zastaví nenávisť?

 

Lk 6,27-38: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář