Jdi na obsah Jdi na menu

Vízia rodiny

18. 9. 2015

http://www.cavalieridellaluce.net/venite-e-vedrete/files/2012/05Keď človek dosiahne nejakú métu, hranicu, cieľ, ktoré si vytýčil, zvyčajne pristupuje k istej sumarizácie prežitého času. Slúži na určitú sebakontrolu a pochopenie toho, čo “nakombinoval” svojim konaním a realizáciou túžob. Zároveň je možnosťou vytvoriť si určitú víziu pre ďalšiu životnú etapu.

Prvé tri verše ôsmej kapitoly Lukášovho evanjelia predstavujú syntézu Ježišovej misijnej aktivity s istým cieľom. Aj preto nezhromažďujú celý zoznam vykonaných úloh, ale skôr sa zameriavajú na prepojenie prvej časti s nasledujúcou časťou. Súčasne nesú v sebe niečo, čo môžeme pomenovať “teologický zámer”: vzbudenie viery v čitateľovi. Robia to s predstavením troch dôležitých aspektov:

  1. putovný Ježišov život - ako model Cirkvi, ktorá pokračuje v jeho ohlasovaní (pričom niekedy sa mi zdá, že dovoľujeme prílišné zakorenenie v priestore a čase);
  2. dvanásti sú neustále pri Ježišovi - učeníci sú pozvaní byť stále v jeho prítomnosti, ako spoluúčastník na jeho živote a aktivitách (znovu otázka, či naše modely evanjelizácie, pastorácie, slávenia sú zhodné z Kristovými; či nepotrebujeme si znovu oprášiť pôvodné modely?); a
  3. podčiarkuje sa, že aj ženy sú uschopnené k nasledovaniu Učiteľa spolu s Dvanástimi - ich služba privádza k plnej realizácii a k rozkvetu toto malé putujúce spoločenstvo, napĺňajú tak pravú materskú funkciu (pozvanie pre všetky ženy odhaliť svoje miesto v cirkevných spoločenstvách).

Toto je tá “vízia”, ktorú nám prináša Evanjelium podľa Lukáša: vytvoriť Pravú Ježišovu rodinu. To, čo o pár veršov neskôr pomenuje slovami: “Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.” Teda tí, ktorí počúvajú zjavované Bože slovo a jeho prijatím už je možno vidieť prinášajúce ovocie. Toto je Božia vízia k kresťanskej rodine Cirkvi.

 

Ďalšie zamyslenie k tomuto úryvku: Myšlienka (2014).

Lk 8,1-3: Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář